Trang chủ Người thời nay Nghệ sĩ Ca sĩ Ngọc Minh, Idol 2007 – đi tu tại gia, làm...

Ca sĩ Ngọc Minh, Idol 2007 – đi tu tại gia, làm Phật tử

397

Nhưng không vì sự nghiệp ca hát mà Ca sĩ trẻ lại lãng quên đời sống Đạo, để bồi bắp cuộc cống có nhiều điều tâm linh, và giúp cho Ngọc Minh luôn giữ mình trong mọi “hoàn cảnh  sân si”. Sau cuộc thi, nhường như Ca sĩ Ngọc Minh trầm lắng vì anh biết mọi thứ có thể ” Vô thướng.

Ngọc Minh chính thức thông báo sự trở lạisau thời gian dài im ắng. Nam ca sĩ cũng Nam tiến, tiếp tục sự nghiệp ca hát với nhiều dự án mới mẻ. 

Ca sĩ Ngọc Minh  Idol đã có thiện căn với nhà Phật từ thuở nhỏ, Ngọc Minh cũng thường đi chùa tụng kinh, học Phật hàng tuần. Do gia đình Ngọc Minh cũng có truyền thống làm Phật tử. Nhưng không vì sự nghiệp ca hát mà Ca sĩ trẻ lại lãng quên đời sống Đạo, để bồi bắp cuộc cống có nhiều điều tâm linh, và giúp cho Ngọc Minh luôn giữ mình trong mọi “hoàn cảnh  sân si”. Sau những cuộc thi, dường như Ca sĩ Ngọc Minh trầm lắng vì anh biết mọi thứ có thể ” Vô thường”.

Phật tử Ngọc Minh pháp danh Quảng Pháp, chia sẻ: ” Anh luôn niệm ân Phật, nhớ ơn cha mẹ, mang ơn quốc tổ, biết ơn mọi người, mọi loài chúng sanh và vô lượng kiếp nguyện là Phật Tử”. Bởi thế có một lần, anh quyết định dừng cuộc đọ sức âm nhạc, đi tiếp vào vòng trong. Nhận số tiền 30 triệu đồng để ủng hộ người chị Siu Black  trong làn giải trí đang gặp hoạn nạn, kinh tế khó khăn. Ngọc Minh luôn tin vào nhân quả, có gieo ắt sẽ có gặt, nên trong đời này Ngọc Minh, tâm luôn đi theo con đường hướng thiện, để bồi bắp phước đức.