NT.Như Đức: Giới luật là nền tảng của sự giải thoát

Về việc tu trì Giới luật là vô cùng quan trọng. Giới luật là tự thể giải thoát bất diệt của Pháp thân Đức...

Thiền sư Pa Auk: Vạn sự có tuỳ duyên không?

Câu hỏi: Quả của nghèo hèn và dễ mắc các chứng bệnh trong kiếp này có liên quan gì đến các nhân trong đời...

Buông chỉ là trở về trọn vẹn

Cái sai ở đây là những người ấy muốn nhanh quá nên "dục tốc bất đạt", hãy buông cái muốn giác ngộ nhanh đó...

Thiền sư Ajahn Chah: Sống gửi thác về

Ðức Phật đã thường xuyên nhắc nhở các đệ tử rằng: "tất cả những gì theo duyên khởi cũng đều theo duyên diệt". Hôm nay...

Tại sao giác ngộ đều là “bỗng nhiên”?

Trong tu học luôn cần tự thấy mình có đem "cái Ta" ra tu hay không? Trong toàn bộ việc tu học của mình...

Muốn gì cứ làm rồi cũng buông xuống hết thôi

Thầy nhắc lại một điều, rằng tất cả những gì Thầy nỗ lực chia sẻ là để cho mọi người thấy ra thôi, còn...

Làm thế nào để tâm an?

PTVN - Tâm an là trạng thái sáng suốt tĩnh lặng của sự ôn hòa thư thái Khi phiền muộn, chúng ta nên thực hành...

HT.Thích Thanh Từ: Những ưu đãi trong đường tu của tôi

Tôi thường tự mừng và khoe với đại chúng rằng tôi được Tam Bảo ưu đãi trên đường tu, ưu đãi rất là trọng...

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Chỉ khi từ bỏ được tiền tài, danh vọng...

Chìa khóa trong lời dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là chúng ta có thể học cách sống hòa bình với bản thân...

Hiểu và Thương

Muốn thương ai, ta phải hiểu người đó. Nếu chỉ muốn chiếm hữu người đó làm của riêng thì đó chưa phải là thương....

Bài xem nhiều