HT.Thích Thông Phương : Sống Tỉnh giác (phần II)

“Sống Tỉnh Giác” là sống tỉnh chứ không còn ngủ mê nữa. Đây là đi vào thực hành chứ không phải là học, hiểu...

Một vầng trăng

Ngày tháng như thoi đưa, tuổi già chồng chất, mạng sống ngắn ngủi. Hiểu đạo mà không cố gắng tu hành thì thật đáng...

Sức sống mới

Hòa thượng Trúc Lâm đã dạy chúng ta phải biết thương mình mà ráng tu. Bằng không vô thường chụp đến thì không kịp,...

HT.Thích Thanh Từ : Tu ba nghiệp

Chúng ta tu Phật ai cũng nhắm đến chỗ giải thoát sanh tử. Muốn cầu giải thoát sanh tử thì phải biết nguyên nhân...

HT.Thích Thanh Từ: Lời nhắc nhở Tăng Ni vào hạ

Theo thông lệ vào mùa an cư, tôi có ít lời sách tấn chư Tăng Ni và nhắc nhở Phật tử nỗ lực tu...

HT.Thích Thanh Từ: Thiền & Tịnh

Tất cả pháp tu của Phật dạy đều đưa chúng ta đến chỗ cuối cùng, nhưng phương tiện có khác. Có người dùng trí...

HT.Thích Thanh Từ : Câu chuyện một buổi chiều

Hôm nay Thầy nhắc lại câu chuyện “Niêm hoa vi tiếu”. Một hôm, đức Phật lên tòa mà không giảng nói gì cả. Ngài...

HT.Viên Minh: Cốt lỗi của đạo Phật

Cốt lõi của đạo Phật khác với các tôn giáo khác. Hầu hết các tôn giáo khác đều cố gắng rèn luyện hay tu...

TT.Thích Chân Quang giảng về Đạo hiếu và lòng biết ơn

Tối ngày 11/8 vừa qua, chùa Phật Quang quận 10, Tp.HCM đã trang nghiêm cung thỉnh giảng sư TT.Thích Chân Quang – viện chủ...

HT.Thích Thánh Nghiêm: Cuộc sống cuối đời của tôi thực sự vô cùng thanh...

Cuộc sống lúc cuối đời của tôi, phần lớn thời gian là ở Đài loan. Duy nhất có một lần tôi đã đi Mỹ vào mùa thu năm 2006. Công việc ở Đài loan,...

Bài xem nhiều