Trang chủ Diễn đàn Chấn hưng Phật giáo Chấn hưng Phật giáo: Điều gì đang xảy ra tại GHPGVN tỉnh...

Chấn hưng Phật giáo: Điều gì đang xảy ra tại GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc (phần 2)?

282

Sau đó đến ngày Đại hội Phật giáo tỉnh, việc suy cử diễn ra bình thường nhưng sau Đại hội thì Thầy bị cắt chức danh Phó Trưởng Ban Thường trực PG tỉnh và bị đẩy xuống làm Uỷ viên thường trực! Trong lúc Thầy đang có Quyết Định Khen Thưởng của Thủ Tướng Chính Phủ (nhưng Bằng Khen không được trao trong Đại hội). Vì những lý do trên, sau khi nhận được quyết định phê chuẩn nhân sự thì Thầy đã có đơn khiếu nại. Sau khi có đơn khiếu nại, cũng có vài cán bộ đến làm việc nhưng không giải quyết dứt điểm! Cố tình lùng nhùng kéo dài để hết thời hạn!

Cuối năm 2012, sau khi mấy vị Tăng Ni đã ổn định các chức danh của họ nên họ đã lôi kéo nhau ký vào đơn nặc danh nhằm hợp thức hoá lá đơn đó để cố tình bãi miễn chức danh của Thầy (văn bản khi ký hợp thức hoá vẫn giữ nguyên ngày tháng cũ nên Thầy đã phát hiện ra). Tại cuộc họp của Ban trị sự tỉnh thì Thầy thấy họ bung đơn ra và đòi bãi miễn mọi chức danh của Thầy. Bị Thầy phản đối có sự chứng kiến của các Thầy trong Ban Thường trực nên họ không thực hiện được ý đồ! Sau đó Thầy cũng đã có đơn tố giác theo quy định pháp luật. Vì bị công an gọi lên làm việc nên họ đã tạm hoà hoãn một thời gian! Hứa hẹn sẽ khôi phục chức danh của Thầy nên Thầy không đơn từ gì nữa để cho họ có cơ hội sửa sai (nhưng cho đến nay vẫn chưa khôi phục chức danh đó)!

Đầu năm nay, họ lại cố tình miễn nhiệm vắng mặt Thầy! Và có quyết định số 09 và bổ nhiệm cho TT.Minh Trí tại quyết định số 10 (cùng một ngày 10/3/2014) mà không cần ý kiến Tăng Ni của Thành Phố. Sau khi có quyết định thì Thầy đã có đơn khiếu nại ngày 12/3/2014.

UBND Thành Phố Vĩnh Yên có văn bản số 203/UBND-NV ngày 17/3/2014 do bà Đỗ Thị Ngọc Hân – Phó Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Yên ký về việc bổ nhiệm Trưởng BTS GHPGVN thành phố Vĩnh Yên trong đó khẳng đinh: “…việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vĩnh Yên với lý do không Đại hội kiện toàn nhân sự Ban Trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Vĩnh Yên” là không đúng quy định…”. Văn bản này cũng khẳng định “…việc quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Trí là Phó Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh kiêm chức danh Trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Vĩnh Yên mà không trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền của thành phố là không đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh…”. Đồng thời UBND thành phố cũng có ý kiến “…vẫn lưu nhiệm BTS GHPGVN thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2012-2017” và chưa chấp thuận các quyết định trên (quyết định số 09 ngày 10/03/2014 về việc bãi nhiệm ĐĐ.Giác Minh và bổ nhiệm cho TT.Minh Trí tại quyết định số 10 ngày 10/03/2014 của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh).

Vì cương vị của Thầy là Đại Biểu HĐND 2 cấp Tỉnh và TP, Uỷ viên MTTQ 3 cấp nên Thành Uỷ Vĩnh Yên cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh. Cụ thể công văn số 1101 – CV/TU ngày 17/03/2014 của thành ủy thành phố do ông Nguyễn Minh Sơn ký cũng khẳng định việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vĩnh Yên đối với ĐĐ.TGM là chưa thỏa đáng và việc bổ nhiệm TT.Minh Trí là trái với quy định hiện hành.

Sở Nội Vụ có văn bản số 223 a/SNV-BTG ngày 17/03/2014 về việc chuyển đơn khiếu nại của ĐĐ.TGM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vĩnh Yên gửi Ban Thường trực HĐTS TW GHPG Việt Nam xem xét giải quyết.

Tăng Ni Phật tử thành phố Vĩnh Yên rất bức xúc với các Quyết định của Phật giáo Tỉnh! Căn cứ các văn bản đã ban hành, Phật giáo thành phố đã họp để xem xét và có thông báo số 02/TB-BTS ngày 28/03/2014 của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vĩnh Yên “về kết quả phiên họp bất thường ngày 20/03/2014” do Đại đức Thích Giác Minh ký (có dấu đỏ hợp pháp). Nội dung thông báo là phản đối các Quyết định số 09 và 10 ngày 10/03/2014 của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, thông báo còn nêu rõ: “…việc giới thiệu TT.Minh Trí và ĐĐ.Thanh Lâm tham gia HĐTS GHPGVN là do ĐĐ.Tâm Vượng làm văn bản rồi sử dụng con dấu của Ban Trị sự đóng dấu. Tăng Ni trong Ban Thường trực không được họp để suy cử và không có nghị quyết là trái với Điều 4 của Quy chế hoạt động Ban Trị sự Tỉnh – Thành hội Phật giáo…”. HT.Thanh Duệ vì lý do sức khỏe, nghỉ tại chùa Quán Sứ nên không hề biết sự lộng hành của hai đệ tử là ĐĐ.Tâm Vượng và ĐĐ.Thanh Lâm.

Thích Thanh Lâm tự ý làm văn bản số 17/CV – BTST ngày 27/3/2014 đòi bác bỏ chức danh Đại Biểu HĐND của Thầy! Đây là văn bản lạm dụng con dấu của PG Tỉnh gửi đến các Bộ, ngành để bôi nhọ! Đây là việc làm xâm phạm tư cách công dân và tư cách Đại Biểu của Thầy. Ngoài ra, nội dung văn bản có một số vấn đề bịa đặt, vu khống, sai sự thật.

Trước tình hình đó, sở Nội vụ có văn bản số 294/SNV-BTG báo cáo UBND tỉnh ngày 31/3/2014 và “…đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chưa chấp thuận việc đăng ký chức danh Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vĩnh Yên đối với TT.Thích Minh Trí; đồng thời yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vĩnh Yên theo đúng quy định./.”

UBND Tỉnh có văn bản số 1612/UBND-PC2 ngày 03/4/2014 gửi Phật Giáo Tỉnh yêu cầu chưa thực hiện QĐ số 10 mà phải giải quyết hết thẩm quyền đối với đơn khiếu nại của Thầy theo quy định tại Điều 14, Luật Khiếu nại.

Nhưng họ cố tình không chấp hành mà còn tiếp tục ban hành những văn bản dưới chức danh Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Thành Phố Vĩnh Yên, văn bản thì danh nghĩa PG Vĩnh Yên mà đóng dấu của PG Tỉnh, ghi trụ sở là Chùa Hà Tiên là không đúng với trụ sở từ trước đến nay tại Chùa Tích Sơn (Việc thay đổi trụ sở hoàn toàn phi pháp phi luật vì trụ sở tại Chùa Tích Sơn từ khi thành lập đã được các Đại hội công nhận).

Bài viết trên do tác giả là một cộng tác viên báo Giác Ngộ viết, cá nhân tôi không phải là đệ tử, Phật tử của các vị có tên trên, tư liệu có nguồn cung cấp nên thông tin và nhận định đưa ra hoàn toàn, khách quan, trung thực, công bằng. Tôi viết phóng sự này với mong muốn góp phần đưa sự việc về đúng bản chất, góp phần xây dựng, chấn chỉnh Giáo hội và bảo vệ nhân phẩm, danh dự của người bị xúc phạm, vạch trần hành vi của một số phần tử xấu, không nhằm mục đích vu cáo, phá hoại.

CTV: Hữu Minh

Tư liệu ảnh: ĐĐ.Thích Giác Minh