Trang chủ Quốc tế PGVN Hải ngoại Chùa Pháp Vân ở thành phố Pomona, quận Los Angeles, tiểu bang...

Chùa Pháp Vân ở thành phố Pomona, quận Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

687
Chùa Pháp Vân được hai vị Hòa thượng Tịnh Đức và Chơn Trí thành lập vào năm 1978. Đây là ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam (Theravàda) đầu tiên tại Hoa Kỳ. Năm 2019, Hòa thượng Thích Chơn Trí đã tổ chức trùng tu ngôi chánh điện, tôn tạo các tượng lộ thiên … thành ngôi phạm vũ Pháp Vân trang nghiêm, mỹ lệ!
Mặt trước ngôi chánh điện, chùa tôn trí tượng đức Phật ban phước lành. Mặt sau ngôi chánh điện, chùa tôn trí tượng đức Phật trì bình khất thực và tượng cố Hòa thượng Giới Nghiêm (1921-1984), nguyên Tăng Thống Giáo hội Tăng già Phật giáo Nguyên Thủy (Theravàda) Việt Nam. Ở đây có cặp câu đối chữ Việt:
Trần thế mịt mù trăm năm đầy tội,
Cửa Thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên.
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ 3 pho tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pho tượng ở giữa (bằng đồng) được chùa thỉnh từ Thái Lan về, an vị năm 1979. Pho tượng bên phải (bằng gỗ) được chùa thỉnh từ Myanmar (Miến Điện); pho tượng bên trái (bằng xi măng) được chùa thỉnh từ Việt Nam. Chùa có nhiều tượng đức Phật và chư Thiên được thỉnh từ Thái Lan.
Ở sân trước, chùa tôn trí tượng Bồ tát Quán Thế Âm (bằng đồng) đứng trên đầu tượng rồng lớn được tạo tác (bằng xi măng) 20 năm trước đây và tượng Tứ Thiên Vương. Ở sân sau, chùa bài trí các cụm tượng tiêu biểu về cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Thái tử đản sanh; Thái tử tu khổ hạnh; đức Phật thành đạo; đức Phật chuyển pháp luân; đức Phật nhập niết bàn.
Chùa có Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử (GĐPT) Pháp Vân (Gia trưởng là Huynh trưởng Nguyên Viên Lê Thành, Liên Đoàn trưởng là Huynh trưởng Quảng Từ Lê Khắc Vũ) và Trung tâm Việt ngữ Pháp Vân với khoảng 150 người, sinh hoạt và học tập vào chủ nhật hằng tuần, từ 10 giờ sáng đến 02 giờ 30 chiều.
Chùa có lịch sinh hoạt, tu học, giảng pháp hằng tuần cho Phật tử.
Hằng năm, chùa tổ chức chu đáo các ngày lễ tết cho đông đảo Phật tử, đồng hương ở thành phố Pomona và các thành phố lân cận tham dự.
Chùa là một trung tâm hoạt động từ thiện nổi tiếng của người Việt ở Hoa Kỳ. Trong đợt cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung năm 2020, chùa đã mở các chương trình: “GẠO VỀ VÙNG LŨ”, “GẠO LÊN MIỀN NGƯỢC”, và “ÁO ẤM TRẺ THƠ” trao tận tay mười chín (19) tấn gạo đến 3.155 trường hợp (các hộ gia đình, các em học sinh), trong đó bao gồm 1.915 phần gạo, 1.215 phần nhu yếu phẩm, 1.040 áo ấm, 5.200 tập vở, 5.200 bút viết, 200 cặp sách trẻ em và 280 đôi dép (trích báo cáo của chùa ngày 21/11/2020). Trong cơn đại dịch Covid-19 ở Hoa Kỳ, Ban Huynh trưởng GĐPT Pháp Vân đã ủng hộ 10.290 khẩu trang đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch v.v…
Bài ảnh : Võ Văn Tường