Trang chủ Đời sống Chùm ảnh: Đại đức Thích Tâm Mẫn "nhất bộ nhất bái" ngày...

Chùm ảnh: Đại đức Thích Tâm Mẫn "nhất bộ nhất bái" ngày 22/8/202

489