Trang chủ Quốc tế Chùm ảnh: Không khí Phật đản trên thế giới

Chùm ảnh: Không khí Phật đản trên thế giới

195

Tắm Phật tại Sydney

Lễ đài Phật đản tại Sydney

Người Úc lễ Phật

Biểu diễn văn nghệ mừng Phật đản tại Sydney

Một lễ đài Phật đản tại Hàn Quốc

Một ni sư người Hàn tham gia lễ Phật đản tại New York

 

 

Lễ Phật đản tại New York

 

Đèn lồng Phật đản tại Hàn Quốc

Các chú tiểu mới cạo đầu kính mừng Phật đản tại Hàn Quốc

 

 

 

 

Thắp đèn lồng mừng Phật đản tại Hàn Quốc