Trang chủ Quốc tế Chùm ảnh: Muôn màu đèn lồng mừng Phật đản tại Hàn Quốc

Chùm ảnh: Muôn màu đèn lồng mừng Phật đản tại Hàn Quốc

68

Hoa đăng rực sắc chùa

Hoa đăng chú tiểu ngộ nghĩnh

Đèn lồng cá

Đèn lồng chim