Trang chủ Blog chùa Chùm ảnh: Người người, nhà nhà…cả làng ta "Tắm Phật" tại chùa...

Chùm ảnh: Người người, nhà nhà…cả làng ta "Tắm Phật" tại chùa Bằng

147