Trang chủ Tin tức Đà Lạt: Chư tôn đức Tăng bố-tát, thính giới tại chùa Linh...

Đà Lạt: Chư tôn đức Tăng bố-tát, thính giới tại chùa Linh Sơn

372
0

PTVN – Bố-tát định kỳ là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, bắt nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế, để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, nhằm trưởng dưỡng đạo tâm thanh tịnh, duy trì các pháp thiện lành, trang nghiêm Tăng đoàn.

Ngài Phật Âm trong Luận thư  nói rằng: “giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật diệt thì Phật pháp cũng diệt. (Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệc trụ). Trong Tạng luật Đại phẩm 1, Chương Trọng Yếu khẳng định : “Cho đến khi kinh và vi diệu pháp bị quên lãng mà Giới luật chưa bị tiêu hoại thì Giáo Pháp vẫn còn tồn tại.”

Kinh Di giáo cũng dạy rằng : “Này các Tỳ kheo sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như người mù mà được mắt sáng, nghèo mà được ngọc quý. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu ta ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy.Qua đó, cho chúng ta thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của giới luật đối với hành giả xuất gia đệ tử của Phật như thế nào.

Có thể nói, mục đích chính của việc bố-tát định kỳ nữa tháng là nhằm duy trì mạng mạch Phật pháp, cũng như đời sống đạo đức của tăng đoàn theo tinh thần lục hòa.

Một số hình ảnh tại buổi lễ sáng nay:

HT.Thích Chơn Quang trùng tuyên giới luật

TT.Thích Thanh Tân – Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh LĐ – tác bạch gởi dục, thanh tịnh

                       

                       


LINH TOÀN

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here