Trang chủ Tin tức Đề nghị UNESCO vinh danh Trần Nhân Tông, Yên Tử

Đề nghị UNESCO vinh danh Trần Nhân Tông, Yên Tử

55
0

Bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh quyết tâm cao trong việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế giới cho Khu di tích nhà Trần thuộc huyện Đông Triều và danh thắng Yên Tử thuộc Thành phố Uông Bí trong thời gian sớm nhất.
 
Nhiều ý kiến cho rằng, để được UNESCO công nhận, UBND tỉnh Quảng Ninh cần phải tiến hành lập Ban chỉ đạo lập hồ sơ có đủ chuyên môn với cơ chế đặc biệt; việc lập hồ sơ khoa học cần theo sát các tiêu chí cụ thể của UNESCO, luận chứng rõ ràng; cần chuẩn bị nguồn kinh phí lớn để xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ với thời gian kéo dài. 
 
Bên cạnh đó, ngay từ bây giờ tinh cần tính đến phương án bảo tồn những giá trị tự nhiên về đa dạng sinh học, cảnh quan của các khu di tích; có một chiến dịch truyền thông để người dân hiểu biết sâu rộng về giá trị, ý nghĩa Khu di tích lịch sử văn hoá nhà Trần và Khu di tích lịch sử, văn hoá và danh thắng Yên Tử.
 
Riêng việc đề nghị công nhận Trần Nhân Tông là Danh nhân văn hoá thế giới, một số ý kiến cho rằng sẽ chuyển sang làm về tư tưởng Thiền phái Trúc lâm Yên Tử với các giá trị tích hợp của Phật giáo, vừa mang đậm bản sắc dân tộc đồng thời đóng góp vào tư tưởng của nhân loại để được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại./.

Bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh quyết tâm cao trong việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế giới cho Khu di tích nhà Trần thuộc huyện Đông Triều và danh thắng Yên Tử thuộc Thành phố Uông Bí trong thời gian sớm nhất.
 
Nhiều ý kiến cho rằng, để được UNESCO công nhận, UBND tỉnh Quảng Ninh cần phải tiến hành lập Ban chỉ đạo lập hồ sơ có đủ chuyên môn với cơ chế đặc biệt; việc lập hồ sơ khoa học cần theo sát các tiêu chí cụ thể của UNESCO, luận chứng rõ ràng; cần chuẩn bị nguồn kinh phí lớn để xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ với thời gian kéo dài. 
 
Bên cạnh đó, ngay từ bây giờ tinh cần tính đến phương án bảo tồn những giá trị tự nhiên về đa dạng sinh học, cảnh quan của các khu di tích; có một chiến dịch truyền thông để người dân hiểu biết sâu rộng về giá trị, ý nghĩa Khu di tích lịch sử văn hoá nhà Trần và Khu di tích lịch sử, văn hoá và danh thắng Yên Tử.
 
Riêng việc đề nghị công nhận Trần Nhân Tông là Danh nhân văn hoá thế giới, một số ý kiến cho rằng sẽ chuyển sang làm về tư tưởng Thiền phái Trúc lâm Yên Tử với các giá trị tích hợp của Phật giáo, vừa mang đậm bản sắc dân tộc đồng thời đóng góp vào tư tưởng của nhân loại để được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại./.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here