Trang chủ PGVN Nhân vật Điếu văn cảm niệm ân sư – HT. Thích Đắc Pháp

Điếu văn cảm niệm ân sư – HT. Thích Đắc Pháp

225
0

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Sư Ông!

Từ nơi đất khách quê người
Con nhận được tin khấp báo
Rằng: Sư Ông vừa cỡi hạc lưng trời…
Tiết Đông viễn xứ càng thêm áo não.

Hỡi ôi!

Cội tùng từ nay đã đổ
Gốc bách giờ đã trơ cành
Bậc Đống lương về cõi an lành
Đấng Long tượng nghìn thu cách biệt.

Dẫu biết rằng:

Chuyện đến đi vô thường sinh diệt
Ấy cũng là định luật xưa nay
Sao lòng con vẫn cứ bi ai
Không ngăn được đôi dòng nước mắt.

Sư Ông ơi!

Chúng con nhớ lại:
Thuở Thế Tôn Niết Bàn nơi Ta la song thọ
Hàng chư thiên, Thánh chúng cũng rơi lệ ngậm ngùi

Thì hôm nay:

Chốn Già lam Sơn Thắng Vĩnh Long
Ngài an nhiên thâu thần tịch diệt
Sao tránh khỏi Môn đồ da diết
Khôn cầm lòng Tứ chúng rưng rưng!

Nhớ Sư Ông xưa:

Xuất thân nơi vùng địa linh nhân kiệt
Mảnh đất hiền hòa sông nước Vĩnh Long
Thuở nhỏ giữ gìn nề nếp gia phong
Lớn lên rèn luyện thân tâm tri thức
Tuổi trưởng thành nhân duyên thoát tục
Ngài vào chùa học đạo từ bi
Được Hòa thượng Thiện Hòa truyền pháp Tam quy
Cầu Hòa thượng Thanh Từ xuất gia thí phát
Nương nhờ Ân Sư dìu dắt
Ngài sớm lãnh hội pháp mầu
Phật học Sơ-Trung giáo lý chuyên sâu
Thiền học sở hành chân tâm tỏ rõ
Nơi Tu viện Chơn Không theo Ân Sư hạ thủ
Phiên dịch sách Thiền khai mở nguồn tâm
Mãn khóa đầu tiên xuống núi hóa đạo huyền thâm
Bắt đầu sự nghiệp hoằng dương chánh pháp
Chùa Sơn Thắng trở về gieo hạt
Đất Vĩnh Long chăm chút giống Thiền
Tiếp Tăng độ chúng hữu duyên
Sáng lập ngôi trường Phật học

Nhớ Sư Ông xưa:

Chí nguyện lợi sanh chẳng nề khó nhọc
Tâm hạnh độ đời nào ngại gian lao
Dù bịnh đau sức yếu tuổi cao
Mà Ngài vẫn vẹn tròn Phật sự
Ngài dạy chúng con từng câu từng chữ
Từng ngôn hành thân giáo uy nghiêm
Trong mắt Ngài chúng con luôn thơ dại yếu mềm
Nên Ngài vẫn luôn bên cạnh chỉ bày rành rọt
Dẫu là học Tăng hay làm Trụ trì, Giáo thọ
Ngài cũng ân cần giáo huấn bảo khuyên
Ngài rất nghiêm nhưng ai cũng muốn được đến gần
Ai cũng muốn được sưởi ấm trong tình thương cao cả
Dẫu thân thể bịnh đau mà ánh nhìn luôn hỷ xả
Dẫu tứ đại hoành hành mà tâm trí vẫn kiện nhu.

Những tưởng:

Cơn bạo bịnh sẽ qua cho tuổi đời trăm năm tròn đủ
Ngài sẽ tiếp tục nối đuốc trao đèn tiếp dẫn hậu lai
Đạo đời viên dung sứ mạng hoằng khai
Dẫn dắt môn hạ tuyên bày diệu pháp

Nào ngờ đâu:

Một chiều cuối năm Ngài về miền Chơn lạc
Đất trời Sơn Thắng bi lệ nhuộm màu tang
Môn hạ tín đồ thương tiếc bàng hoàng
Cung tiễn Ngài thong dong trời phương ngoại

Than ôi!

Vĩnh biệt Ân Sư nỗi đau tê tái
Cảm nghĩa Sư đồ se sắt sầu thương
Thành kính dâng Ngài một nén tâm hương
Nguyện noi dấu Ân sư tri-hành tỏ rạng

Giờ đây:

Vân tán tuyết tan hoa tàn nguyệt khuyết
Sinh tử vô thường tụ tán có không
Khóc Sư Ông con kính viết đôi dòng
Thắp tuệ lạp gửi mênh mông vô tận

Ô hô!

Mấy lời tâm sự, một bức ai văn.
Đệ tử kiền thành, hòa nam bái bạch.

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ PHỤNG VÌ TÂN VIÊN TỊCH, TRÚC LÂM THIỀN PHÁI, SƠN THẮNG ĐƯỜNG THƯỢNG THƯỢNG ĐẮC HẠ PHÁP THÁI CÔNG HÒA THƯỢNG GIÁC LINH TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 01 năm 2013
Thành kính khể thủ
Tăng sinh khóa III Thích Tâm Chơn cẩn bút.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here