Trang chủ Quốc tế Đoàn diễn xuất Linh Sơn Trai, Tông Thái Cổ Phật giáo Hàn...

Đoàn diễn xuất Linh Sơn Trai, Tông Thái Cổ Phật giáo Hàn Quốc đến thăm Phật học viện Trung Quốc

67

Sau khi buổi đàm luận Phật pháp kết thúc tại chùa Linh Quang, đoàn đến viếng thăm Phật học viện. Được sự ủy thác của Hòa thượng Viện trưởng Nhất Thành và pháp sư Giáo vụ trưởng Hướng Học, Pháp sư Lý Tịnh, giáo thọ kiêm phó viện Phật học viện đã thống lãnh bộ phận học tăng nhiệt tình tiếp đãi đoàn diễn xuất này.


Tại phòng tiếp khách, Pháp sư Lý Tịnh giới thiệu đơn giản về tình hình học tập của chư tăng tại Phật học viện Trung Quốc, đồng thời trả lời một số vấn đề có liên quan đến nền giáo dục Phật giáo. Tiếp theo đó, Pháp sư Đương Nhất tri khách chùa Pháp Nguyên hướng dẫn đoàn đi tham quan chùa Pháp Nguyên.


Qua sự viếng thăm thân tình và cuộc nói chuyện đạo lý giữa các bậc tôn sư của hai nước Trung, Hàn, đã nói lên tấm lòng vì đạo pháp, vì tương lai của Tăng chúng mai sau.Cuộc nói chuyện thân thiết giữa Trưởng Lão Vân Sơn Viện trưởng Tổng vụ Tông Thái Cổ và Pháp sư Lý Tịnh


Tụng ” Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh” trong Đại Hùng Bảo Điện


Đoàn diễn xuất Linh Sơn Trai Tông Thái Cổ Phật Giáo Hàn Quốc