Trang chủ Thời đại Truyền thông Đọc báo Giác Ngộ 1017 ra ngày 20/09/2019

Đọc báo Giác Ngộ 1017 ra ngày 20/09/2019

298

Báo Giác ngộ số 1017 ra ngày 20/09/2019 (22/8/Kỷ Hợi) với nhiều bài viết phản ánh các hoạt động Phật sự tại TP.HCM, và các tỉnh thành trong cả nước.

Nhiều bài viết mang tính thời sự, các bài học đạo đức từ giáo lý Phật đà, từ thiện xã hội được đăng tải, phục vụ bạn đọc quan tâm trong và ngoài nước.

Trang 8 có bài viết: Trở lại chuyện “ khách Tăng không mời” của tác giả Diệu Nghiêm phản ánh vấn nạn những nhóm người không phải là tu sĩ Phật giáo nhưng mang hình thức xuất gia “không mời mà đến” tham gia các lễ hội, pháp sự ở các chùa trên địa bàn thành phố.

Trang 18 có bài viết tường thuật về chuyến đi thăm và làm việc của Đoàn công tác BTS GHPGVN TP.HCM của phóng viên Giao Hảo, Như Danh, Hạnh ý.

Tuần báo Giáo ngộ số 1017, cung cấp thông tin lịch thuyết giảng Phật pháp của các đạo tràng trên địa bàn TP.

Phòng lưu trữ PG TP