Trang chủ Tin tức Đồng Tháp: Đàn truyền giới Tỳ Kheo, Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni

Đồng Tháp: Đàn truyền giới Tỳ Kheo, Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni

151
0
Toàn cảnh buổi lễ

Chiều nay, 26/4, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Từ Nhơn năm 2021 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ Kheo, Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni tại hai giới trường.

Tại buổi lễ, các giới tử được trở về các đàn giới để chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa-di tại chùa Phước Hưng.

Đàn giới chùa Phước Huệ, các giới sư truyền Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni và vào ngày 27/04, các giới tử Ni sẽ được truyền thọ giới Tỳ kheo Ni.

Trước Tổ đường, chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cung an chức sự và cung thỉnh HT.Thích Thiện An đương vi Hòa thượng Đường đầu, HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma, HT.Thích Chơn Minh, HT. Thích Lệ Trang làm Giáo thọ cùng bảy vị Tôn chứng: HT.Thích Thiện Phương,  HT.Thích Thiện Nghĩa, HT.Thích Phước Đức, TT.Thích Thiện Xuân, TT.Thích Thiện Ngữ, TT.Thích Thiện Lâm và ĐĐ.Thích Thiện Phước và ĐĐ. Thích Trí Khả điển lễ.

Thập sư Ni: NT. Thích Nữ Như Nhẫn đương vi Hòa thượng Đường đầu, Ni trưởng Thích Nữ Như Trung làm Yết-ma, NS.Thích Nữ Như Nguyện làm Giáo thọ cùng bảy vị Tôn chứng: NS.Thích Nữ Như Huệ, NS.Thích Nữ Như Bích, NS.Thích Nữ Như Hòa, NS.Thích Nữ Như Chánh, NS.Thích Nữ Như Minh, NS.Thích Nữ Như Phượng, NS.Thích Nữ Như Thanh và NS.Thích Nữ Như Thu, SC.Thích Nữ Như Nhân điển lễ.

Chư tôn đức niệm hương tại chánh điện

Chư tôn đức giới sư đã quang lâm giới trường tại chánh điện đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm thanh tịnh truyền giới pháp đến các giới tử.

Tại các điểm, Chư tôn đức Yết-ma đã tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới các cấp giới trước Đại Tăng. Sau khi Đại Tăng tác thành giới thể, Chư tôn đức đương vi Yết-ma đã trao mạn y và đãy lọc nước cho giới tử.

Chư tôn đức đương vi Giáo thọ hướng dẫn các tân Tỳ Kheo, Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni đảnh lễ tứ ân theo luật nghi Giới đàn Tăng.

Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng các cấp giới đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn, bởi đó là thềm bậc để tiến lên địa vị Tỳ-kheo như trong giới luật dạy, cũng là đoàn thể Tăng trong đạo Phật.

Được biết, theo chương trình ấn định của Ban tổ chức Đại giới đàn Từ Nhơn; ngày mai 27/4, buổi chiều sẽ tổ chức lễ bế mạc, truyền Bồ tát giới, tấn hương.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:


CTV Thích Huệ Nghiêm – Ban TT-TT GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here