Trang chủ Quốc tế Đức Đạt La Lạt Ma viết lời giới thiệu sách “Chạm đến...

Đức Đạt La Lạt Ma viết lời giới thiệu sách “Chạm đến tim con” của thầy Nhật Từ

112

Sáng ngày 09/01/2024, tại Chùa Tây Tạng, đối diện cổng Đại tháp Giác Ngộ, Bồ Đề Đạo Tràng, thành phố Gaya, bang Bihar, Ấn Độ, thầy Thích Nhật Từ đã trình bản thảo quyển sách mới của mình “Chạm đến tim con” (Touch Your Child’s Heart) lên Đức Dalai Lama 14, trong đó có Lời giới thiệu của Ngài cho ấn bản sách tiếng Anh. 

Đây là lần thứ 2,  thầy Nhật Từ có vinh dự lớn được Đức Dalai Lama viết lời giới thiệu sách; quyển thứ nhất là Luận án Tiến sĩ về “Bản chất đạo đức Phật giáo” (A Study of Buddhist Ethics) năm 2021 (bảo vệ năm 2001). Lần đầu tiên Thầy Nhật Từ được tiếp kiến Đức Dalai Lama là năm 1997; lần gần nhất là tháng 4 năm 2023.

Lễ ra mắt sách ấn bản tiếng Việt “Chạm đến tim con” được diễn ra tại Chùa Giác Ngộ lúc 09:00 ngày 21/1/24. Kính mời quý Phật tử tham dự. 

Ngọc Đông