Trang chủ Bài nổi bật Hải Phòng: Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Trí Hải...

Hải Phòng: Chính thức truyền giới tại Đại giới đàn Trí Hải PL. 2568 – DL. 2024

148

Hôm nay, ngày 07/06/2024 (nhằm ngày 02/05 năm Giáp thìn), tại chùa Nam Hải ( Trụ sở Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng), số 199 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng đã trang nghiêm tổ chức Đại giới đàn Trí Hải PL. 2568 – DL. 2024.

Đúng 7 giờ 30, Đại giới đàn chính thức được diễn ra, sau 3 ngày các giới tử thực hiện nghi thức hành sám, giới đàn đã hội đủ ba yếu tố: đàn tràng trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành, chư tôn đức Hội đồng Giới sư, chư tôn đức Nghiệp sư và các Giới tử đã vân tập tại Tổ đường chùa Nam Hải đỉnh lễ chư Lịch đại Tổ sư trước khi quang lâm Giới đàn.

Chư tôn đức Nghiệp sư các Giới tử Tăng đỉnh lễ Hội đồng giới sư Tăng 

Các Giới tử Tăng đỉnh lễ Hội đồng Giới sư 

Dịp này, Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Trưởng Ban trị sự đã giảng giải cho các Giới tử hiểu về ý nghĩa, vai trò của “ Giới”, mục đích của “ Thụ giới” đối với người xuất gia, cũng như căn dặn, sách tấn các Giới tử trước khi chính thức thụ giới. Đặc biệt, Hòa thượng nhấn mạnh các Giới tử cần phải giữ thân, khẩu, ý thật thanh tịnh trong khi thụ nhận giới pháp, không được để tâm buông lung, phóng dật. Sau khi thụ Giới xong, cần phải học Giới, bởi vì mục đích của thụ giới chính là học giới và trì giới. Như vậy thì các Giới tử mới có thể đắc pháp được.

Chư tôn đức Nghiệp sư các Giới tử Ni đỉnh lễ Hội đồng giới sư Tăng 

Các Giới tử Ni đỉnh lễ Hội đồng Giới Sư

Tại Đại giới đàn Tăng, Chư tôn đức Hội đồng Giới sư Tăng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự TƯ GHPGVN, trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng đương vi ngôi Hòa thượng Đàn đầu; Hòa thượng Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng đương vi ngôi Yết-ma A-xà-lê; Thượng tọa – Thích Tục Bách – Phó ban Pháp Chế TƯ GHPGVN, Ủy viên thường trực, trưởng Ban kinh tế – tài chính GHPGVN thành phố Hải Phòng làm Giáo thụ A-xà-lê, cùng nhị vị Tôn chứng sư: Thượng tọa Thích Tục Lương và Thượng tọa Thích Quảng Minh.

Chư tôn đức Hội đồng giới sư Ni đỉnh lễ và xin phép Hội đồng Giới sư Tăng cho phép đăng đàn truyền giới

Tại Đàn giới đàn Ni, Chư tôn đức Hội đồng Giới sư Ni đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Diệu Hiền đương vi ngôi Hòa thượng Đàn đầu, Ni trưởng Thích Đàm Văn đương vi ngôi Yết-ma A-xà-lê và Ni Sư Thích Đàm Lương làm Giáo thụ A-xà-lê; nhị vị Tôn chứng sư: Ni sư Thích Tâm Chính và Ni sư Thích Diệu Đức, cùng chư tôn đức Điển lễ, giám đàn Tăng, giám đàn Ni và chư vị hộ đàn theo truyền thống.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng căn dặn và sách tấn các Giới tử trước khi chính thức thụ nhận giới pháp

Hội đồng Giới sư Tăng

Theo đó, Đại giới đàn Trí Hải năm nay được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn các Giới tử hành sám đã được diễn ra trong suốt thời gian 3 ngày liên tục từ ngày 27 đến ngày 29/04 năm Giáp Thìn ( nhằm ngày 03,04 và 05/06/2024). Hàng ngày, các Giới tử vân tập về chùa Nam Hải (Trụ sở Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng) để học tập về giới luật, nghi thức thụ giới và thực hành lễ sám để thân tâm được thanh tịnh trước khi chính thức thụ giới.

Hội đồng Giới sư Ni

Giai đoạn đăng đàn truyền giới: tổ chức vào ngày 07/06/2024 (nhằm ngày 02/05 năm Giáp Thìn). Hai hội đồng Giới sư vân tập, chính thức đăng đàn truyền giới cho các Giới tử.

Chư tôn đức nghiệp sư Giới sư Ni đỉnh lễ chư tôn đức Hội đồng giới sư Ni

Được biết, Đại giới Trí Hải tại Hải Phòng năm nay có tổng số 32 Giới tử xin thụ giới. Trong đó có 07 giới tử Tỷ-kheo, 13 giới tử Tỷ-kheo Ni, 02 giới tử Sa-di và 10 giới tử Sa-di Ni.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận: