Trang chủ Quốc tế Hàn Quốc :Sự kiện văn hóa Phật giáo bất tử

Hàn Quốc :Sự kiện văn hóa Phật giáo bất tử

74
0

Bát Vạn Đại Tạng Kinh mộc bản. Sở hữu trí tuệ của nhân loại thế giới, được bảo trì hơn ngìn năm tại nơi đây.

Phật giáo và nhân dân Hàn Quốc vô cùng vinh dự và tự hào quá khứ lịch sử ngìn năm văn hiến, những bậc Minh quân, Thánh triết biết tận dụng Phật pháp trong việc xây dựng ý thức Độc lập Tự chủ, Quốc sách An dân.

 Khắc mộc bản Tam Tạng Kinh Phật để tập hợp lòng dân, dùng Đại Bi, Đại Trí, Đại Hùng Đại Lực, đuổi giặc Mông Cổ, giành độc lập cho dân tộc. Nguyện cầu Chánh pháp Phật mãi lưu truyền nhân gian, sớm thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà, nhân dân hai miền sống trong hòa bình độc lập tự do.

Hình ảnh trang nghiêm đại lễ, hàng ngìn chư tôn đức Tăng già, hàng vạn Phật tử tham gia, biểu diễn văn nghệ truyền thống, ca múa dân tộc nhân gian, đội Tam Tạng kinh mộc bản đi diễu hành . . . Trân trọng kính giới thiệu đến quý đọc giả cùng chia sẻ với Phật giáo Hàn Quốc, nước bạn đang căng thẳng :

Thích Vân Phong tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here