Trang chủ Quốc tế PGVN Hải ngoại Hoa Kỳ: Lễ Phật thành đạo Thiền viện Chân Không, Chatsworth, Cali

Hoa Kỳ: Lễ Phật thành đạo Thiền viện Chân Không, Chatsworth, Cali

239
0

Chương Trình bắt đầu bằng Nghi Lễ cúng dường Bồ Tát Tất Đạt Đa Thành Đạo do cố ĐLHT Thích Huyền Quang soạn. Đại chúng trang nghiêm lắng đọng, hòa âm xúc cảm trong lời Sám Thành Đạo :
 
Ôm ấp một tình thương,
Cứu muôn loài đau khổ,
Bỏ ngai vàng quốc độ,
Vào núi Tuyết tu hành,
Vì thệ nguyện độ sanh,
Sống sáu năm khổ hạnh,
Thế rồi trong đêm lạnh,
Dưới gốc cây Bồ đề,
Người hạ một lời thề,
Quyết không rời bảo tọa,
Nếu không thành đạo quả,
Chẳng rời khỏi nơi đây,
Các ma vương bủa vây,
Tất cả đều hàng phục,
Dứt sạch mọi tham dục,
Thấy ánh sáng sao Mai,
Lúc ấy độ canh hai,
Tâm hồn đều trong sáng

Sau Khóa Lễ, HT Thích Bửu Lợi khai thịý nghĩa về 10 hiệu của Đức Phật, ý nghĩa Phật tử Quy Y Tam Bảo,…

Sau đó, Thầy Thích Minh Tuệ đưa đại chúng trong hành trình “Đường Xưa Mây Trắng” theo dấu chân Phật kể từ khi Ngài với bi nguyện rời hoàng cung xuất gia, cắt tóc, giao gươm báu lại cho Tịnh Phạn Vương và Gia Du Đà La, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, thiên lý tầm sư, tìm tòi, nghiên cứu, hành trì thâm sâu.

Đạo Quả Vô Thượng của Ngài là đúc kết của vô lượng kiếp tu Bồ Tát Hạnh và cũng là kết quả của quá trình xuất gia, tìm Đạo, tu tập và giải thoát.

Sau buổi Lễ, đại chúng cùng nhau được hưởng lộc Phật và cùng thọ bữa ngọ trai với hương vị đậm đà quê hương đặc sắc của Thiền Viện Chân Không.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here