Trang chủ Quốc tế Hòa thượng Dr K Sri Dhammananda, trưởng lão của PG Malaysia và...

Hòa thượng Dr K Sri Dhammananda, trưởng lão của PG Malaysia và Singapore qua đời

202

Sinh ra trong ngôi làng nhỏ  Kirinde, Matara ở miền nam Sri Lanka vào ngày 18/3/1919, Hòa thượng Dr K Sri Dhammananda xuất gia năm 12 tuổi. Ngài được ban pháp danh là  “Dhammananda”, có nghĩa là người hạnh phúc trong chính pháp. Năm 22 tuổi, ngài thọ giới tỷ khiêu do Hòa K Ratanapala Maha Thera truyền giới.


Hòa thượng Dr K Sri Dhammananda đến Malaysia vào tháng 1 năm 1952. Từ đó ngài coi  Malaysia là quê hương của mình. Cống hiến của ngài cho sự phát triển của Phật giáo trước và sau khi Malaysia giành được độc lập là không thể kể hết được..


Ngài đã làm hết sức mình để thúc đẩy giáo dục Phật giáo trong quần chúng và chịu trách nhiệm truyền bá giáo pháp cơ bản tới những người chưa theo Phật. Ngài đặc biệt có ảnh hưởng trong những Phật tử nói tiếng Anh ở địa phương.


Tang lễ của ngài sẽ được cử hành vào chủ nhật.