Trang chủ PGVN GHPGVN Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng...

Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc

108
0

PV: Thưa Hòa thượng, sự kiện tổ chức UNESCO của LHQ chính thức công nhận Lễ Phật đản là Lễ hội tôn giáo thế giới có ý nghĩa như thế nào đối với Phật giáo Việt Nam và cộng đồng phật tử nước ta?


Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Tính theo Phật lịch, đến nay Ðức Phật ra đời là 2550 năm, tính theo ngày sinh của Ðức Phật thì đến nay là 2630 năm. Trải qua quá trình tồn tại và phát triển, đạo Phật đã được truyền bá ở hầu hết các nước trên thế giới và trở thành một trong những tôn giáo lớn của thế giới với khoảng 1,5 tỷ tín đồ.


Với tư tưởng giáo lý trong sáng, phù hợp các nền văn hóa, đạo Phật truyền bá đến đâu đều được sự đón nhận trân trọng của các tầng lớp nhân dân. Ðặc biệt, trong xã hội đa tôn giáo tâm linh hiện nay, những tranh chấp, kỳ thị sắc tộc, tôn giáo trên thế giới đang là những vấn đề nhạy cảm và phức tạp ở một vài nước, thì những giá trị triết lý sống nhân văn của đạo Phật lại được đề cao hơn bao giờ hết. Việc Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận ngày Lễ Phật đản là Lễ hội tôn giáo của thế giới và tổ chức Lễ kỷ niệm đầu tiên tại Thái-lan, từ ngày 7 đến 10-5-2006, với sự tham gia của 14 Ðoàn đại biểu Phật giáo thuộc các nước trên thế giới, là một minh chứng cho sự xương minh của đạo Phật trong cộng đồng quốc tế.


Hòa cùng niềm vui chung của tăng ni, phật tử trên toàn thế giới, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón nhận sự kiện này với lòng thành kính nhất, không ngừng phát huy truyền thống hộ quốc an dân của lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, phụng sự Tổ quốc và bảo vệ hòa bình.  Năm nay là năm thứ 25 kể từ ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, chúng ta vui mừng vì những thành tựu Phật sự khả quan của Giáo hội về mọi mặt hoạt động, góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, tham gia hàn gắn những đau thương và tạo an lạc cho cộng đồng thế giới. Vì các lý do này và thuận theo yêu cầu của chư tăng ni, phật tử trong cả nước, Giáo hội đã thông báo đến các cấp từ trung ương đến địa phương tổ chức lễ Phật đản năm nay lớn hơn, trang trọng hơn, với nhiều ý nghĩa, nhằm tăng cường niềm tin Phật trong giới Phật giáo.


Nhìn lại những thành tựu đã qua, xét những thuận duyên trong hoàn cảnh của đất nước và của Giáo hội hiện nay, Phật giáo Việt Nam có niềm tin vững chắc về những thành tựu mới trên bước đường trước mắt. Niềm tin là sức mạnh, là quyết tâm để tu tập, thực hành Phật pháp và làm các điều thiện.


PV: Tiến tới kỷ niệm 25 năm thống nhất Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những hoạt động gì nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất Phật giáo?


Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Từ ngày 4 đến 7-11-1981, tại chùa Quán Sứ – Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị thống nhất Phật giáo, với sự tham dự của 164 đại biểu, đại diện cho chín tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo trong cả nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời từ Nghị quyết của Hội nghị đó. 25 năm tồn tại và phát triển, tăng ni, phật tử cả nước sống trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã trải qua năm kỳ Ðại hội và đang chuẩn bị tổ chức Ðại hội lần thứ VI vào năm 2007. Mỗi giai đoạn là một dấu ấn phát triển tốt đẹp cho Ðạo pháp và dân tộc.


Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần “Phật pháp bất ly thế gian giác”, tăng ni, phật tử Việt Nam luôn đề cao trí tuệ của đạo Phật trong việc đánh giá và nhìn nhận đúng sự việc.


Lý tưởng giác ngộ chân lý, hòa hợp, hòa bình và công bằng xã hội của giáo lý đức Phật, nhằm phục vụ dân tộc, phục vụ chúng sinh, tăng ni, phật tử Việt Nam luôn mong muốn khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Những hoạt động của ai đó đi ngược lại tư tưởng giáo lý đức Phật, đi ngược lại lịch sử, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của chư tăng ni, phật tử, làm xáo trộn tổ chức và xã hội, là có tội với lịch sử.


PV: Xin Hòa thượng cho biết vài nét về những thành tựu của Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong những năm đổi mới?


Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Sự đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam được đúc kết trong suốt chiều dài lịch sử  hơn 2000 năm qua. Trong những năm đổi mới của đất nước, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng, góp phần cùng nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Với phương châm hoạt động “Ðạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu: Hệ thống tổ chức Giáo hội phát triển, được thành lập ở hầu hết ở các tỉnh, thành phố trong cả nước; công tác giáo dục và đào tạo tăng tài được chú trọng; công tác hoằng dương chính pháp được mở rộng cả nội dung và phạm vi truyền bá; công tác từ thiện xã hội cứu khổ độ sinh, giúp đỡ người già cả, neo đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi, người khó khăn, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; quan hệ bang giao tôn giáo quốc tế được mở rộng. Kết quả của những việc làm đó, một lần nữa khẳng định Phật giáo Việt Nam luôn luôn đồng hành với dân tộc.


PV: Trân trọng cảm ơn Hòa thượng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here