Trang chủ Quốc tế HT Nhất Hạnh gặp nhà môi trường hàng đầu bàn về trái...

HT Nhất Hạnh gặp nhà môi trường hàng đầu bàn về trái đất

96

Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời vào ngày 15/8 khi nhà sư, nhà thơ, nhà vận động hòa bình và nhân quyền Thích Nhất Hạnh sẽ ngồi vào bàn cùng với David Suzuki, người Canada, một khoa học gia có giải thưởng, nhà môi trường và người nói chuyện trên đài phát thanh để bàn về con đường hướng tới lối sống bền vững hơn.

Cuộc trao đổi dựa trên tiền đề rõ ràng rằng con người đang làm hại trái đất, phá hủy hệ sinh thái và phá vỡ khí hậu. Nhưng chúng ta hành động như thể điều đó không xảy ra. Vì vậy vấn đề đặt ra là làm cách nào để thay đổi hành vi của con người để đặt thế giới vào con đường đảm bảo một hành tinh trong lành cho các thế hệ tương lai.

Mặc dù chỉ người được mời mới có thế tham dự, nhưng cuộc gặp sẽ được quay phim và đưa lên YouTube và các trang web quốc tế. Điều này có nghĩa sức ảnh hưởng của hai nhà lãnh đạo sẽ được truyền bá trộng rãi nhiều tuần, nhiều tháng sau đó.

Sự kiện là một phần trong chuyến đi 2 tuần tới Vancouver của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh.

Trọng Hoàng (dịch)