Trang chủ Quốc tế HT Nhất Hạnh hoằng pháp tại Hong Kong

HT Nhất Hạnh hoằng pháp tại Hong Kong

84

Đoàn đã được người dân và đại diện Phật giáo và Thiên chúa chào đón hân hoa, thân tình.

Ngày 2/10/2010, triển lãm thứ pháp của Hòa thượng đã được tổ chức  tại trường Đại học bảo tàng và triển lãm mỹ thuật.

Sau buổi nhạc kinh và giới thiệu, tHòa thượng có buổi chia sẻ thiền tập trong đời sống hàng ngày giúp nuôi dưỡng và thăng hoa giá trị sống nghệ thuật.

Một người làm nghệ thuật tài ba cần có thời gian sống để thẩm thấu với nguồn năng lượng niệm và định để sự chuyển tải thêm nhẹ nhàng, sâu lắng.

Qua những bút pháp và nội dung chia sẻ, Hòa thượng muốn giúp cho mọi người sống  với những giây phút bình an.