Trang chủ PGVN Cửa thiền TT.Thích Kiến Nguyệt đỉnh lễ, vấn an sức khoẻ HT.Thích Thanh Từ

TT.Thích Kiến Nguyệt đỉnh lễ, vấn an sức khoẻ HT.Thích Thanh Từ

1665

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, Long Thành, Đồng Nai, Thượng toạ Thích Kiến Nguyệt – Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã đảnh lễ và vấn an trên Hoà thượng Ân sư thượng Thanh hạ Từ – Tông chủ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Thượng tọa đã trình lên Hoà thượng tác phẩm “Thiền phái Trúc Lâm đương đại” do Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo ấn hành. Cuốn sách là tập hợp nhiều bài viết của các Giáo sư Tiến sĩ nghiên cứu về thiền phái Trúc Lâm, trong đó có bài viết của Thượng tọa Kiến Nguyệt, Tâm Thuần, Tâm Hạnh… Đây là tấm lòng thành kính tri ân dâng lên Hoà thượng Ân sư.

Ngày nay, tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm đang lan tỏa khắp nhân gian chính là một trong những thành quả mà Hòa thượng đã tâm huyết khi phục hưng Thiền phái Trúc Lâm.


BTV