Trang chủ Diễn đàn Phật sự hôm nay Cái sai của chùa Tân Diệu ở Long An

Cái sai của chùa Tân Diệu ở Long An

3180

Trong bài viết gồm có 6 mục lớn nêu lên những nhận định của cá nhân ông Nguyễn Công Nhân về Phật giáo, kinh điển và pháp môn tu của các trường phái lớn hiện nay.

Những nhận định chỉ là lập luận ở gốc độ suy luận cá nhân, từ đó Ông tạo lập nên một đường lối kỳ dị sai biệt, gây nên sự hoang mang cho những người sơ cơ bước đầu học Phật. Mục thứ 7 là phần kết luận về đường lối của ông Nguyễn Công Nhân.

BBT xin chia sẻ bài viết để các đọc giả và Phật tử có cái nhìn chánh kiến trên bước đường tu học.

Báng bổ các tông phái Phật giáo.

Ông Nguyễn Công Nhân cho rằng Phật dạy năm pháp:

1/ Thiền Tiểu Thừa.

2/ Trung Thừa.

3/ Thiền Đại Thừa.

4/ Tịnh Độ Tông.

5/ Mật Tông.

NĂM PHÁP MÔN TU VẬT LÝ CÒN BỊ LUÂN HỒI. Chỉ có Chùa Tân Diệu là dạy “giải thoát”?

  1. Báng bổ pháp tu, pháp hành.

1/ Ông Nguyễn Công Nhân cho rằng, Lễ bái, tụng kinh, Niệm Phật là xúi giục quần chúng Phật tử đi vào con đường “mê tín”? Đồng thời, những ai tu theo Pháp môn trì Chú là muốn thành thần?

2/ Ông Nguyễn Công Nhân cho rằng, xây chùa cao Phật lớn là để lừa gạt tiền của bá tánh.

3/ Ông Nguyễn Công Nhân cho rằng: “đức Phật, các vị Tổ sư không có ai tu hết”.

4/ Ông Nguyễn Công Nhân cho rằng: “các việc thiện chỉ là sinh ra phước, vậy mà các chùa chiền, Tăng ni xúi giục quần chúng làm để đi trong luân hồi”?

III. Báng bổ quả vị tu chứng của các Tông phái.

1/ Ông Nguyễn Công Nhân cho rằng, sự nghiệp rộng tu, Bố thí cúng dường Phẩm hạnh của một Bồ tát không có kết quả?

2/ Quả vị tu chứng cao nhất của hệ phái nam Tông là bậc A-La- Hán (arhant) Ông cũng cho là còn bị luân hồi?

3/ Suốt cuộc đời đức Phật độ có 15 người.

4/ Tại Chùa Tân Diệu Ông Nguyễn Công Nhân đã độ:

  1. a) 6.000 người được cấp yếu chỉ Thiền Tông.
  2. b) Trên 600 người đạt bí mật Thiền Tông.
  3. c) Phong Thiền Tông gia đến 40, 50 chục người! (Video clip “Hỏi về việc không cho phổ biến Thiền tông” từ phút thứ 11 đến phút thứ 12-)

Sao chép kinh sách của các tông phái để viết ra 10 quyển sách.

1/ Kinh Hoa Nghiêm.

2/ Kinh Thủ Lăng Nghiêm.

3/ Kinh Pháp Hoa.

4/ Nhân sinh quan, Vũ trụ quan của H.T Thích Mật Thể.

5/ Cuội nguồn truyền thừa của HT Thích Duy Lực dịch.

6/ Quyển sách Đạo Vật Lý của GS Tiến Sĩ Nguyễn Tường Bách.

7/ Quyển Dịch Lý, thuyết âm dương ngũ hành.

8/ Thuyết âm dương ngũ hành của “HẢI THƯỢNG Y TÔNG TÂM LĨNH”.

9/ Bài vở của Website “Lý Học Đông Phương” http://www.lyhocdongphuong.org.vn

10/ Ngữ Lục Đại Huệ.

11/ Cư Trần Lạc Đạo.

  1. Thật hư quyển Huyền Ký do Đức Phật nói.

1/ Nước Việt nam là nơi duy nhất trên

thế giới được đức Phật truyền Thiền Tông?

2/ Thiền sư Thích Đức Hà tặng cho mẹ ông tập Huyền ký (Bản in)

3/ Mẹ ông truyền quyển “bí kíp” huyền ký lại cho ông?

4/ Mẹ ông Nguyễn Nhân là “Long nữ” được đề cập trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 12.

  1. Con đường về Phật giới của Ông Nguyễn Công Nhân.

1/ Không cần “công phu” tu tập gì hết.

2/ Chùa Tân Diệu không tụng kinh, Quy Y, truyền giới.

3/ Cứ sống bình thường thoải mái, khi chết “tính Phật” sẽ được điện từ quang hút về “cửa Hải Triều Dương” và chỉ cần nói lớn “BUÔNG” thì tính Phật được rớt vào “Phật giới”.

4/ Ở Phật giới do ông vẽ ra có “ Phật Tiểu, Phật Huynh”.

5/ Phật giới có sự quản lý ID vì ở đó quy định như vậy?

(chữ “ID” là viết tắt của chữ Identification là giấy tờ tùy thân có ảnh để xác định một người nào đó. Trong internet chúng ta hay thấy User ID chính là tên hoặc từ nào đó để xác định bạn là ai thường đi kèm với mật khẩu).

VII. KẾT LUẬN:

1/ Ông Nguyễn Công Nhân rất nhiệt tâm lo cho Phật pháp, và muốn rộng truyền pháp giải thoát cho trong nước và cả thế giới biết đến đạo Phật.

2/ Quí Phật tử Chùa tân Diệu tinh tấn cần cầu pháp tu giải thoát nên tin tưởng vào Ông Nguyễn Công Nhân nói.

3/ Ông Nguyễn Công Nhân sợ người ta không tin “huyền ký” và sách mình viết ra nên dựa dẫm vào Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Nhà Xuất Bản Hồng Đức, Đài VTV2, VTV4… để xây dựng niềm tin.

4/ Để thu hút được quần chúng theo mình nên khẳng định: Chỉ có “Chùa Thiền Tông Tân Diệu dạy giải thoát”.

5/ Nhằm lôi kéo tín đồ theo mình bằng cách cấp giấy Yếu chỉ Thiền Tông; Đạt Bí Mật Thiền Tông; Phong Thiền Tông Gia, Phật gia…..

Vì Chùa Tân Diệu không có Pháp Tu, Pháp hành cho người Phật tử tại gia, cho nên Thân, khẩu, ý khó thanh tịnh bởi Tham, Sân và si luôn làm cho những người dù đã được cấp giấy chứng nhận Thiền Tông Gia hay Phật gia vẫn chưa giảm được Hỷ, nộ, ái ố trong đời sống.

Ba nghiệp chưa thanh tịnh thì không thể “cùng Tổ cùng Phật đi chung đường”!

Quí Phật tử Chùa Tân Diệu hãy tập “đi cho vững rồi mới tập chạy”.

ĐỨC PHẬT DẠY:

Đừng tin điều gì, chỉ vì nghe người ta nói như thế.

Đừng tin vào các truyền thống, chỉ vì chúng đã được lưu truyền qua nhiều đời.

Đừng tin điều gì, chỉ vì đó là dư luận trong quần chúng.

Đừng tin điều gì, chỉ vì thấy nó được ghi chép trong kinh điển của tôn giáo mình.

Đừng tin điều gì chỉ vì căn cứ vào uy tín, của các bậc thầy hay tiền bối của mình.

Nhưng sau khi quán sát và phân tích, thấy điều gì phù hợp với lý trí và đưa đến sự tốt lành, đem lại lợi ích cho cá nhân và cho tất cả; hãy chấp nhận điều đó và thực hành theo nó.

(Trích Kinh Tăng Nhất A Hàm)

TT. TS. Thích Lệ Thọ