Trang chủ Tết Việt Mẫu sớ cầu an đầu năm

Mẫu sớ cầu an đầu năm

830

Để tạo điều kiện cho quý Phật tử tại tại gia biết cách dâng hương bạch Phật cầu an đầu năm, hoặc quý chùa có thể sử dụng mẫu sớ này để dâng sớ cầu an đầu năm, xin giới thiệu Văn sớ Cầu An do Hòa thượng Thích Quang Đạo biên soạn năm 1990 tại chùa Phước Viên (Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai).

                                                          Mẫu sớ Cầu An đầu năm tại chùa Phước Viên

PHỤC DĨ PHƯỚC THỌ AN KHƯƠNG LÒNG NGƯỜI ƯỚC NGUYỆN *
TAI ƯƠNG HẠN ÁCH AI CŨNG MONG QUA *
MỘT   NIỆM CHÍ THÀNH PHẬT THÁNH GIA HỘ *
BÁI SỚ VỊ.
NAY TẠI NƯỚC VIỆT NAM* TỈNH ………..*HUYỆN…….*XÃ………..*THÔN…………*SỐ NHÀ*……….
TÍN CHỦ:…………………
ĐẾN CHÙA: (hay tư gia)…………………*ĐỐT NÉN TÂM HƯƠNG*
QUỲ TRƯỚC BẢO ĐIỆN KỲ AN TÂN NIÊN*TOÀN THỂ GIA ĐẠO
NGUYỆN XIN TAM BẢO* TỪ BI GIA HỘ*
CHO CÁC ĐỆ TỬ* THÂN TÂM AN ỔN* TẬT BỆNH TIÊU TRỪ*
TAI NẠN BẤT XÂM, SỞ NGUYỆN TÙNG TÂM
SỞ CẦU TOẠI Ý*TỘI CHƯỚNG TIÊU TRỪ*OAN KHIÊN TIÊU DIỆT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH .
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHỨNG MINH GIA HỘ.
SỚ TUYÊN TẠI CHÙA (hay tư gia) ……NGÀY………….THÁNG…………NĂM…………*
ĐỆ TỬ PHỤNG HÀNH…….*HÒA NAM THƯỢNG SỚ