Trang chủ Tin tức Ngày truyền giới thứ hai của Đại giới đàn Hà Nội

Ngày truyền giới thứ hai của Đại giới đàn Hà Nội

63
Ngày 22 tháng 03 năm 2017, nhằm ngày 25 tháng 02 năm Đinh Dậu, tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự), buổi sáng chư tôn đức Hội đồng giới sư Ni đã truyền Sa Di Ni giới cho 62 vị, buổi chiều Hội đồng giới sư Tăng đã truyền Sa Di giới cho 58 vị đã và đang học lớp sơ cấp của Phật giáo Hà Nội, là những vị đệ tử xuất gia tại các chốn trụ xứ thuộc Phật giáo Hà Nội, đồng thời cũng là những vị đã trúng tuyển kì thi khảo hạch giới đàn.
Song song với giới đàn Sa di Tăng, Hội đồng giới sư Ni cũng truyền giới Thức Xoa Ma Na cho 59 vị giới tử cầu giới, theo như luật Phật đã định.
Ni trưởng Thích Đàm Kim làm Hòa thượng đàn đầu, Ni trưởng Thích Đàm Hằng ứng ngôi Yết Ma A Xà Lê, Ni sư Thích Đàm Thành ứng ngôi Giáo thọ A Xà Lê truyền giới Sa Di Ni và giới Thức Xoa Ma Na
  
  
  
  
  
  

Buổi sáng cùng ngày, tại giảng đường chùa Bằng, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng ban tổ chức giới đàn đã thăng tòa đọc toàn bộ 250 giới tỷ khiêu cho các vị tân tỷ khiêu Tăng được nghe giới bản.

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
Ban nghi lễ cung nghinh chư tôn đức Giới sư quang lâm giới đàn truyền giới Sa Di 
  
  
Hòa thượng Thích Thanh Đàm làm Hòa thượng đàn đầu, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ứng ngôi Yết Ma A Xà Lê, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ứng ngôi Giáo thụ A Xà Lê
  
  
Thượng tọa Thích Tiến Đạt niêm hương cung nghinh Giới sư an bảo tọa
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

17h00 cùng ngày, đại giới đàn PL2561 của GHPGVN Thành phố Hà Nội đã thành công viên mãn, 276 giới tử đã đắc giới Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni. Đây là một giới đàn quy mô và trang nghiêm nhất bởi lẽ đây chính là giới đàn được các bậc chư tôn đức đặc biệt quan tâm qua các ngày tập trung giới tử, học tập giới luật căn bản để bước vào đàn giới, học tập oai nghi phép tắc tấn đàn cũng như hành trì lễ sám.
Đặc biệt, tại giới đàn, chúng tôi nhận thấy một tín hiệu vô cùng đáng mừng, đó là các vị thiện nam xuất gia tại miền Bắc nói chung và tại Hà Nội nói riêng, số lượng đã phát triển rất rõ rệt. Khoảng 15 năm về trước, số lượng nam giới xuất gia ở miền Bắc rất ít, Hà Nội cũng rơi vào tình trạng đó. Nhưng tại giới đàn này, số lượng đã cân bằng đồng đều về số lượng Tăng Ni trẻ xuất gia cầu đạo. 
Đại giới đàn Hà Nội năm 2017 đã thành tựu viên mãn, chư vị nghiệp sư đã thành kính cùng các giới tử lễ tạ hội đồng giới sư. Giới đàn đã kết thúc trang nghiêm trong niềm hỷ lạc của chư tôn đức tăng ni và sự hộ trì của Tam Bảo trong những ngày giới đàn “thiên thời địa lợi nhân hòa”, Pháp phật được tuyên dương chính giáo.

  
  
Chư tôn đức Giới sư và đại chúng lễ tạ Tam Bảo, Tổ sư