Trang chủ Đời sống Nghệ nhân tương lai

Nghệ nhân tương lai

71

Sơn Đồng là nơi có nghề tạc tượng cổ truyền lâu đời, đến nay vẫn đang trong giai đoạn hưng thịnh. Qua bàn tay tài năng của nghệ nhân Sơn Đồng, những cây gỗ mộc mạc trở thành những pho tượng sống động mang đậm nét truyền thống.