Trang chủ Quốc tế PG Hàn Quốc kỳ siêu 49 ngày cố TT Roo Moo...

PG Hàn Quốc kỳ siêu 49 ngày cố TT Roo Moo Hyun

143

Theo bình luận của dân Hàn quốc về Tổng Thống Roh Moo-Hyun: “Ông đã sống một cuộc đời khó quên. Ông đi lên từ nghèo khó và vươn tới vị trí cao nhất của Hàn Quốc. Cách ông ra đi cũng thật đặc biệt, tạo nên cú sốc lớn trong dư luận”.

Đối với nhiều người dân Hàn Quốc, ông Roh đã trở thành một tấm gương mẫu mực về nghị lực sống.

Tổng thống Roo Moo-Hyun đã tự quyên sinh vào buổi sáng thứ 7, ngày 29 tháng tư năm Kỷ Sửu (23 – 05 -2009). Hưởng thọ 62 Xuân.

Trước khi Ông quá cố, có để lại bức thư tuyệt mệnh.

Cuộc đời Ông có rất nhiều ấn tượng đẹp với Phật giáo, đặc biệt là Thích Ca Phật đài trước chùa Quan Âm, đảo Jeju. Tượng tạc bằng đá trắng, bệ thờ, đỉnh hương, cặp chưng đèn . . . đều bằng đá hoa cương.

Sau khi ông qua đời, nhiều chùa Hàn quốc đặt bàn hương án kỳ siêu suốt bảy tuần thất (49 ngày), có chùa treo lồng đèn tang màu trắng thật đẹp đó là chùa Phụng Ân quận Đông Giang Nam, Tp. Seoul.

Tổ đình Tào Khê, Văn phòng Trung ương tông phái Tào Khê, nhân ngày tuần chung thất (49 ngày) đã tổ chức lễ trọng thể trang nghiêm và một đêm Văn nghệ tưởng niệm cố Tổng thống. 


Tam quan chùa Tào Khê

Bàn thờ cố TT. Roo Hyun-Mun

Chuẩn bị quà chẩn tế

Chuẩn bị tụng kinh siêu độ


Lễ đài tưởng niệm tại chùa Tào Khê

Quyên góp từ thiện

Đại đức Thích Vân Phong tại lễ Tưởng niệm

Diễn văn khai mạc

Đại diện Tông phái Tào Khê đọc diễn văn


Khai Cổ pháp

Thiếu nhi tưởng niệm Cố Tổng thống