Trang chủ Blog chùa Quảng Nam: Lễ Bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa Giác Thanh

Quảng Nam: Lễ Bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa Giác Thanh

82
0

Quang lâm chứng buổi lễ có Hoà Thượng Thích Thiện Duyên Thành Viên HĐCM, Phó Chủ Tịch HĐTS TWGHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa Thượng Thích Chí Đạo, Ủy Viên HĐTS TWGHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy Viên HĐTS TWGHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; cùng chư tôn đức tăng ni BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam. Thượng tọa Thích Phước Hưng, ủy Viên BTS GHPGVN Tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thăng Bình, cùng chư tôn đức tăng ni BTS GHPGVN huyện, chư tôn đức tăng ni trụ trì trong và ngoài tỉnh đồng đến chứng minh và tham dự.

Về phía chính quyền huyện Thăng Bình có Ông Huỳnh Thạch, Ủy Viên thường trực, HĐND huyện; ông Đặng Xuân Hội, phó chủ tịch UBMTTQVN huyện; Ông Trần Hữu Tiến, phó trưởng ban dân vận Huyện Ủy; Ông Nguyễn Đợi, Chánh Văn Phòng HĐND và UBND huyện, cùng quí vị lãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện Thăng Bình. Chính quyền địa phương xã Bình Nguyên có Ông Nguyễn Mai, phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Ông Phan Công Khoa, phó chủ tịch UBND xã; Bà Đinh Thị Ngân, chủ tịch UBMTTQVN xã; Ông Nguyễn Nghi, phó chủ tịch UBMTTQVN xã cùng quí vị lãnh đạo các cấp xã Bình Nguyên.

Ngoài ra rất đông quí thiện nam tín nữ, đồng bào phật tử trong tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẳng, Thành Phố Hồ Chí Minh cũng đến tham dự và chúc mừng lễ bổ nhiệm.

Sau khi Đại Đức Thích Tánh Thông Phó ban trị sự kiêm thư ký huyện Thăng Bình điều hành buổi lễ tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, Thượng toạ Thích Phước Hưng trưởng BTS huyện phát biểu chào mừng và khai mạc, Thượng toạ Thích Giải Quảng phó ban trị sự kiêm chánh thư ký BTS tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm Trụ trì cuat Thường Trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

 Đại đức Thích Hạnh Quả tân trụ trì đã cảm niệm ân đức của chư tôn giáo phẩm đã tin tưởng giao phó trọng trách “Trì Như Lai xứ hành Như Lai sự”, Đại đức đối trước Chư Tôn Đức Thường trực BTS Chứng minh và phát nguyện nhận nhiệm vụ sẽ làm người con Phật hết lòng phụng sự đạo pháp, sống đúng với hiến chương GHPGVN và pháp luật nhà nước. Nguyện đem hết tâm lực và nguyện lực để hoằng pháp lợi sanh cùng với chư tôn đức BTS GHPGVN huyện Thăng Bình đưa đạo pháp đến gần với quần chúng làm lợi lạc quần sanh.

Trong dịp này, Chùa Giác Thanh còn tổ chức đại lễ trai đàn cầu siêu giải oan bạt độ, truy niệm chư tiền nhân công đức và quá cố nam nữ chư hương linh, đăng đàn chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái. Trai tăng cúng dường hồi hướng công đức nguyện cầu quốc thái dân an.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here