Trang chủ Quốc tế Rực rỡ đêm cầu nguyện nhân lễ Makha Bucha tại Dhammakaya –...

Rực rỡ đêm cầu nguyện nhân lễ Makha Bucha tại Dhammakaya – Thái Lan

101

Hình ảnh của hàng ngàn tượng Phật nhỏ bằng vàng tạo nên mái vòm trung tâm, hơn 100.000 lồng đèn rực sáng trong đêm, và hàng ngàn Tăng sĩ và Phật tử tụ hội trong những vòng tròn và hàng để thực tập thiền.

Những Tăng sĩ người Thái tụ hội và cầu nguyện tại Wat Dhammakaya ở tỉnh Pathum Thani phía bắc Bangkok để tham dự ngày lễ Makha Bucha vào ngày 4, tháng 3 năm 2015

1. Những Tăng sĩ người Thái tụ hội và cầu nguyện tại Wat Dhammakaya ở tỉnh Pathum Thani phía bắc Bangkok để tham dự ngày lễ Makha Bucha vào ngày 4, tháng 3 năm 2015

Các tu sĩ Phật giáo chuẩn bị cho một lễ khất thực ở Wat Phra Dhammakaya khi mặt trời mọc vào ngày Makha Bucha vào ngày 4, tháng 3 năm 2015

2. Các tu sĩ Phật giáo chuẩn bị cho một lễ khất thực ở Wat Phra Dhammakaya khi mặt trời mọc vào ngày Makha Bucha vào ngày 4, tháng 3 năm 2015

Wat Dhammakaya ở Thái Lan nhìn từ trên cao

3. Wat Dhammakaya ở Thái Lan nhìn từ trên cao

4.	Những Phật tử ngồi thiền trong đại lễ Makha Bucha tại Wat Dhammakaya ngày 4, tháng 3 năm 2015.

4. Những Phật tử ngồi thiền trong đại lễ Makha Bucha tại Wat Dhammakaya ngày 4, tháng 3 năm 2015.

5.	Phật tử cầu nguyện với ngọn nến trên tay trong buổi lễ tại Wat Dhammakaya ngày 4, tháng 3 năm 2015

5. Phật tử cầu nguyện với ngọn nến trên tay trong buổi lễ tại Wat Dhammakaya ngày 4, tháng 3 năm 2015

6.	Phật tử ngồi thiền trong buổi lễ tại Wat Dhammakaya

6. Phật tử ngồi thiền trong buổi lễ tại Wat Dhammakaya

7.	Một mái vòm gồm hàng ngàn tượng Phật nhỏ, một phần của Wat Dhammakaya

7. Một mái vòm gồm hàng ngàn tượng Phật nhỏ, một phần của Wat Dhammakaya

8.	Các Tăng sĩ Phật giáo tụ hội và cầu nguyện tại Wat Dhammakaya ở tỉnh Pathum Thani

8. Các Tăng sĩ Phật giáo tụ hội và cầu nguyện tại Wat Dhammakaya ở tỉnh Pathum Thani

9.	Cận cảnh về mái vòm Wat Dhammakaya với hàng ngàn tượng Phật nhỏ

9. Cận cảnh về mái vòm Wat Dhammakaya với hàng ngàn tượng Phật nhỏ

10.	Các Tăng sĩ Phật giáo hành thiền tại Wat Dhammakaya

10. Các Tăng sĩ Phật giáo hành thiền tại Wat Dhammakaya

11.	Các Phật tử giữ nến trên tay đi vòng quanh một tượng Phật lớn trong ngày Makha Bucha ở một ngôi chùa ngoại ô Bangkok

11. Các Phật tử giữ nến trên tay đi vòng quanh một tượng Phật lớn trong ngày Makha Bucha ở một ngôi chùa ngoại ô Bangkok

12.	Những Phật tử thắp sáng những ngọn nến và cầu nguyện tại Wat Dhammakaya

12. Những Phật tử thắp sáng những ngọn nến và cầu nguyện tại Wat Dhammakaya

13.	Những Phật tử Thái Lan tham gia nghi lễ thắp nến tại Wat Dhammakaya ở Bangkok Thái Lan

13. Những Phật tử Thái Lan tham gia nghi lễ thắp nến tại Wat Dhammakaya ở Bangkok Thái Lan

14.	Các Tu sĩ cầu nguyện tại Wat Dhammakaya

14. Các Tu sĩ cầu nguyện tại Wat Dhammakaya

15.	Những Tu sĩ chuẩn bị cho nghi thức khất thực tại Wat Dhammakaya ở tỉnh Pathum Thani

15. Những Tu sĩ chuẩn bị cho nghi thức khất thực tại Wat Dhammakaya ở tỉnh Pathum Thani

16.	Hai ngàn Tu sĩ và hàng trăm ngàn Phật tử tụ hội trong nghi lễ thắp nến tại Wat Dhammakaya, Bangkok, Thái Lan

16. Hai ngàn Tu sĩ và hàng trăm ngàn Phật tử tụ hội trong nghi lễ thắp nến tại Wat Dhammakaya, Bangkok, Thái Lan

17.	Một bức ảnh phơi sáng của đoàn Phật tử mang theo nến thiền hành quanh đại tháp tại Wat Dhammakaya

17. Một bức ảnh phơi sáng của đoàn Phật tử mang theo nến thiền hành quanh đại tháp tại Wat Dhammakaya

18.	Một Tu sĩ Phật giáo cầu nguyện trong nghi lễ tại Wat Dhammakaya , vào dịp Makha Bucha

18. Một Tu sĩ Phật giáo cầu nguyện trong nghi lễ tại Wat Dhammakaya, vào dịp Makha Bucha