Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử Sóc Trăng: GĐPT lửa trại tất niên

Sóc Trăng: GĐPT lửa trại tất niên

106

Đến chứng dự có Thượng tọa Thích Minh Hạnh – Chánh Thư ký Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh hội, Đại đức Thích Thiện Nguyện – Ủy viên Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng.

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, Ban Tổ chức cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Hạnh chính thức đốt lửa trại, tất cả Huynh trưởng Đoàn sinh Gia đình Phật tử Đại Giác cử bài “Hồn Lửa Thiêng” mở đầu cho chương trình văn nghệ “Bếp Lửa Mừng Xuân Canh Dần 2010”.

Được biết Gia đình Phật tử là một tổ chức Giáo dục Phật giáo, giúp các em Thanh, Thiếu, Đồng niên rèn luyện kỷ năng sống; vẹn toàn ba đức tánh Bi, Trí, Dũng; tôn trọng tính mạng và hạnh phúc của quần chúng, quên mình vì người. Ba đức tính Từ bi, Trí huệ và Dũng liệt khi được kiện toàn, thì người Phật tử phải biết tự giúp mình và giúp người “chuyển mê khai ngộ” thoát khổ được vui. Từ đó mà góp phần đen an lạc, hạnh phúc cho con người, xã hội và chúng sanh.

Gia đình Phật tử Đại Giác hình thành và được phép sinh hoạt theo Quyết đinh số 305/ QĐTC-CTUBT ngày 08/ 06/ 2006 của UBND tỉnh Sóc Trăng, chính thức ra mắt ngày 26/ 06/ 2006.

Từ đó đến nay, Gia đình Phật tử Đại Giác đã và đang cống hiến tâm sức, hạnh nguyện, sác cánh cùng Ban Hướng dẫn Phật tử, giáo dục – đào tạo Thanh Thiếu Đồng niên tin sâu Tam Bảo, xây dựng nếp sống Chân – Thiện – Mỹ, góp phần xóa đi những tệ nạn xã hội không đáng có trên thế gian này.