Trang chủ Thời đại Hoằng pháp Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ hoằng pháp tại Hải Phòng

Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ hoằng pháp tại Hải Phòng

1324

Chiều ngày 21/4/2018 (6/3/Mậu Tuất), SC. Thích Nữ Hương Nhũ đã quang lâm về chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng để bố thí cho các Phật tử đang tu học tại chùa Hòa Liễu một thời pháp thoại với chủ đề: “ Tu để chuyển nghiệp”. Qua chủ đề này, SC. Thích Nữ Hương Nhũ đã giúp cho các Phật tử hiểu thế nào “Nghiệp” và cách chuyển nghiệp và Sư cô cũng khẳng định cho các Phật tử thấy được rằng chỉ có con đường tu tập mới chuyển được nghiệp. Thông qua đó, Sư cô sách tấn các Phật tử cố gắng tu học, trì trai, giữ giới, bố thí, làm lành, ăn chay, niệm Phật, từ bỏ các thói hư, tật xấu, tăng trưởng thiện căn…

Chùa Hòa Liễu là một ngôi chùa nằm ở vùng thôn quê của huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, các Phật tử ít được các giảng sư lui tới thuyết pháp, hôm nay được nghe Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ về chùa giảng, các Phật tử ai cũng cảm thấy hoan hỷ, hạnh phúc vì không nghĩ là nghe giảng pháp lại hay đến như vậy và qua đó các Phật tử cũng thấy được rằng nghe pháp được rất nhiều lợi lạc.

Buổi tối cùng ngày, Sư cô đã quang lâm về chùa Vẽ để giảng cho gần 500 Phật tử đang tu học tại chùa Vẽ với chủ đề: “Bài học Nhân Quả”. Đây là bài học ngàn đời, các Phật tử theo đạo Phật điều cốt yếu nhất là phải tin sâu Nhân – Quả , gieo nhân lành thì sẽ gặt hái được quả lành, gieo nhân xấu thì ắt sẽ gặp quả xấu. Tất cả chúng ta đều đang sống trong quy luật nhân quả, không ai có thể thoát khỏi luật nhân quả, đây là điều mà bất kỳ ai cũng cần phải hiểu rõ, cho nên chúng ta cần phải tu học thật rốt ráo để thấy rõ hơn về nhân quả, muốn biết nhân đời trước xem kết quả đời này, muốn biết quả đời sau, xem việc làm ở đời này.

Qua hai bài Pháp mà Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng tại chùa Hòa Liễu và chùa Vẽ, thành phố Hải Phòng cho chúng ta thấy được rằng: Chỉ có con đường tu nhân, học Phật thì mới có thể giúp chúng ta chuyển được nghiệp, gieo nhân thiện lành thì sẽ gặt hái được quả lành bởi chỉ có ta mới chuyển được nghiệp của chúng ta, không một ai có thể giúp chúng ta được, tự thân chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu học thì cuộc sống mới trở nên an lạc, hạnh phúc ngay ở hiện đời.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận: