Trang chủ Quốc tế Tây Tạng : 38 nữ tu được trao danh hiệu nữ tiến...

Tây Tạng : 38 nữ tu được trao danh hiệu nữ tiến sĩ Phật học

450

Mất bốn năm để hoàn thành, kỳ thi Geshema thường được tổ chức vào tháng 5 từ năm 2011 cho đến năm 2013, danh hiệu Geshema chỉ được trao cho các nữ tu Phật giáo. Để đạt được chứng chỉ, các nữ tu phải trải qua 18 năm học tập tại các trường của Hoàng Mạo phái theo hình thức đào tạo cao nhất.

Nữ tu người Đức Kelsang Wangmo là người đầu tiên được nhận danh hiệu Geshema vào năm 2011, sau khi trải qua 21 năm tu học tại Ấn Độ, nơi mà cô được thụ phong Tỳ-kheo-ni vào năm 1990. Điều phối viên của chương trình tâm linh thuộc trung tâm thiền Tushita tại Dharamsala cho biết “ Việc Tỳ-kheo-ni Kelsang Wangmo được trao danh hiệu Geshema là một điều vô cùng vui mừng. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều nữ tu tham gia tu học để nhận được chứng chỉ này. Đây là một bước tiến lớn, có thể nâng cao sự kính trọng và hình ảnh của các nữ tu sĩ một cách đáng kể”.

Vòng thi hùng biện

Bốn năm sau đó, 38 nữ tu đã hoàn thành quá trình tu học và thực hiện thành công mục tiêu đạt được chứng chỉ Geshema. Kỳ thi năm nay được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 12 tháng năm tại Ni viện Jangchub Choeling ở miền Nam Ấn Độ. Các vòng thi tiếp theo sẽ được tổ chức tại Ni viện Geden Choeling ở Dharamsala. Kỳ thi bao gồm các bài kiểm tra viết về những kinh điển quan trọng của Phật giáo kèm theo các bài thi hùng biện. Các môn tự chọn bao gồm : ngôn ngữ Tây Tạng, lịch sử Tây Tạng và khoa học hiện đại. Nếu các nữ tu vượt qua được tất cả những bài thi này, sẽ có thêm điểm cộng vào tổng điểm của họ.

Giám khảo cho kỳ thi này là bốn vị Geshe Lharamp (mức độ học thuật cáo nhất trong Hoàng Mạo phái của Phật giáo Tây Tạng) được mời từ các tu viện Sera JHE, Sera Mey, Gaden Sharte, Drepung Gomang trong đó giám khảo các bài thi viết sẽ do một vị Geshe Lharamp đến từ tu viện Gaden Jangtse đảm nhận.

Vòng thi viết

Sáng kiến cho phép các nữ tu tham gia các kỳ thi để nhận chứng chỉ Geshema được chính thức thông qua vào năm 2012, bởi sự quan tâm của các tổ chức Phật giáo : Sở Tôn giáo và Văn hóa của chính phủ lưu vong Tây Tạng, Dự án Tăng Ni Tây Tạng, Viện Biện chứng Phật giáo Dharamsala, và sáu ni viện ở Ấn Độ và Nepal. Những tổ chức này lập nên Ban khảo thí của kỳ thi Geshema, hoạt động có nguyên tắc và công bằng.

Nữ tiến sĩ Phật học Wangmo cho biết : “Các nữ tu trẻ không nên tách biệt việc ngiên cứu Phật học với sự thực hành tâm linh, vì đây là hai phần không thể tách rời nhau”.

Việc đạt được chứng chỉ Geshema sẽ cho phép các nữ tu đảm nhận vai trò lành đạo trong cộng đồng Phật giáo và dân thường, vị trí mà trước nay chỉ dành cho nam giới.

Kelson Wangmo và mẹ chụp hình với đức Đạt Lai Lạt Ma.

Kelson Wangmo và mẹ chụp hình với đức Đạt Lai Lạt Ma 14