Trang chủ Thời đại Thi hành kỷ luật các lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Thái...

Thi hành kỷ luật các lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên

580
0
Theo báo điện tử Thái Nguyên ngày 7-11-2019 ông Nguyễn Văn Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 22 của UNKT Tỉnh ủy để bàn và thông qua kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Chi bộ Ban Tôn giáo thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ đã ban hành quy chế làm việc vi phạm quy định của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, để Chi bộ Ban Tôn giáo vi phạm nguyên tắc để mất đoàn kết nội bộ kéo dài, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.
Ông Trần Dương Thịnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bà Nguyễn Thị Mạnh Anh, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ Ban Tôn giáo, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Chi bộ Ban Tôn giáo; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; quản lý tài chính; vi phạm Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Chi bộ Ban Tôn giáo cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Chi bộ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; quản lý tài chính; vi phạm Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Chi bộ Ban Tôn giáo các ông bà nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng  và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Tỉnh thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Tôn giáo nhiệm kỳ 2017-2020; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với ôngTrần Dương Thịnh bằng hình thức khiển trách. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Mạnh Anh và ông Nguyễn Tiến Dũng bằng hình thức cảnh cáo.
Các ông bà nêu trên đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Thiện Tâm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here