Trang chủ Văn học Thơ Thành kính đảnh lễ tưởng niệm ôn cố – Trí Quang Thượng...

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm ôn cố – Trí Quang Thượng Nhân

1003

Lạy tạ ân Cố !

Cố ngồi đó giữa hư không đại định
Mặc vô thường biến chuyển cuộc nhân sinh
Kệ đời gieo cho bao nỗi bất bình
Tâm cố vẫn bao lâu nay vắng lặng

Đất Quảng Bình ghi dấu chốn xuất sinh
Phú Xuân cố đô người tham học
Lâm pháp nạn quyết lấy mình bảo bọc
Tấm lòng son giữ đạo Pháp mãi còn

Dù thói đời có vong ơn bạc nghĩa
Cố mỉm cười danh ảo tựa mây bay
Sống cuộc đời chân chất và thẳng ngay
Chẳng xiên vẹo chẳng chịu theo dua nịnh

Ai đã quên Cố linh hồn Pháp Nạn
Giữ đạo mầu chẳng màn tiếc thân mình
Trước súng đạn Cố chẳng bận tử sinh
Chỉ lo nghĩ đạo Pháp còn hay mất

Ngọn Hải Đăng dẫn thuyền qua giông bão
Sóng yên rồi thuyền cứ lặng rẽ rời
Nhưng Hải Đăng vẫn sáng mãi không thôi
Vì đèn ấy chẳng bận tâm qua lại

Sau Pháp nạn Cố chuyên tâm dịch thuật
Kinh luật luận cùng các pháp môn tu
Về Ấn Quang , Quảng hương Già Lam ẩn
Lịch sử Từ Đàm Cố về với thiên thu

Dẫu lặng đi nhưng bóng hình còn mãi
Phật Giáo , nước nhà , dân tộc với chúng sinh
Nguyện ra đi không đàn sáo linh đình
Nhưng trống pháp mãi âm vang ba cõi

Thâu thần lại Cố ung dung tự tại
Con tiếc thương đại thụ giữa Tùng Lâm
Trời làm mây che mất ánh trăng rằm
Cung kính tiễn tạ ơn ngài Đại Sĩ

Cung kính cung tiễn Trí Quang thượng Nhân Đại Lão Hoà Thượng tịch du Phật Quốc
Tk Thích Đồng Hoàng kính khể thủ