Trang chủ Quốc tế Thông điệp Vesak PL.2562 của Tổng thống Sri Lanka

Thông điệp Vesak PL.2562 của Tổng thống Sri Lanka

1608

Toàn văn bức Thông điệp của Cư sĩ Maithripala Sirisena:

Toàn thể Phật tử trên khắp thế giới đều hân hoan đón mừng Đại lễ Vesak PL.2562, với tâm thành kính để tưởng niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời đức Phật: Đản sinh, thành Đạo và nhập Niết bàn. Những kim ngôn khẩu ngọc của đức Phật phản ánh một tầm nhìn tuyệt vời của một nhà hiền triết tôn giáo vĩ đại và một nhà triết học nhân đạo có động lực hấp dẫn vĩnh cửu đối với nền văn minh nhân loại.

Thái tử Sĩ Đạt Ta (Siddhartha) ra đời trong bối cảnh xã hội phức tạp Ấn Độ cổ đại, với nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau và tôn giáo có tác động mạnh mẽ đến xã hội thời bấy giờ. Phụ nữ bị coi là những người yếu đuối và chịu nhiều hạn chế trong một xã hội thống trị bởi nam giới.

Giáo lý từ bi trí tuệ của Phật giáo đã giải phóng những tư tưởng lạc hậu và truyền thống vô đạo đức chiếm ưu thế trong xã hội, vốn bắt nguồn từ sự mê tín tà kiến và tiến về phía trước với những chính tư duy khoa học. Đức Phật trực tiếp thay đổi những suy nghĩ cổ hủ của người dân. Quyền hiểu biết lẽ thật sau khi tư duy một cách đúng đắn trong tâm trí đã được đức Phật chỉ bày cho mỗi chúng ta. Do đó, Ngài kêu gọi mọi người hãy tự mình thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của mình để xua tan màn vô minh ảo vọng tăm tối.


Đức Phật tuyên thuyết rằng, chư Phật xuất hiện ở đời chỉ vì một đai sự nhân duyên: “Khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Bản hoài của chư Phật mười phương là muốn chỉ cho chúng sinh thấy, ai cũng có tri kiến Phật, tức Phật tính như nhau, bình đẳng không khác. Từ đó sẽ nhận ra và hằng sống được với Phật tính của chính mình một cách viên mãn. Sự thị hiện một đời vĩ đại của đức Phật đã siêu vượt thời gian và không gian, không bị vướng buộc trong những quy ước tương đối của con người. Khái niệm cao quý này đã trở thành một động lực của toàn bộ nhân loại.

Ánh sáng từ bi giải hận thù và sự bất bình đẳng trong xã hội, đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đánh thức trí tuệ của con người và tổ chức Đại lễ Vesak chính là cơ hội lý tưởng để ôn lại giáo lý vĩ đại của Ngài với sự tôn quý cao thượng.

Tôi thành tâm kính cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới và cầu chúc cho sự an lạc hạnh phúc đến với toàn thể phật tử trên khắp thế giới.