Trang chủ Tết Việt Cảm xúc Tết Thú văn chương – xướng họa thơ

Thú văn chương – xướng họa thơ

181

 Thảo vần Xuân, chúc khách văn chương

Hòa khúc tri giao đẹp cỏi thường

San sẻ duyên đời khi ấm lạnh

Dắt dìu bước đạo lúc phong sương

Thêm vài hạt cát trong sa mạc

Góp mấy cành hoa giữa hý trường

Dẫu có khen chế nào vướng bận

Trải lòng kết nối vạn tình thương

Xuân Ất Mùi – 2015

TT.Thích Thiện Thông  

Bài thơ họa:

Bạn văn chương

Họa đôi câu tặng bạn văn chương

Vui hội tương phùng giữa cảnh thường

Tâm sự đạo đời dù ấm lạnh

Sẻ chia thành bại mặc phong sương

Gieo trồng cội phúc nơi trần thế

Hái quả bồ đề chốn hý trường

Không sắc sắc không đâu vướng bận

Tâm từ vô lượng mãi yêu  thương

Trước thềm Năm Mới Ất Mùi -2015

Trí Bửu