Trang chủ Blog chùa TP.HCM: Tưởng niệm cố Thượng toạ khai sơn chùa Giác Tánh

TP.HCM: Tưởng niệm cố Thượng toạ khai sơn chùa Giác Tánh

953

Chiều ngày 29/6, Môn đồ pháp quyến chùa Giác Tánh đã trang nghiêm làm lễ tưởng niệm húy nhật cố Thượng tọa Thích Phước Hải khai sơn chùa Giác Tánh, đồng thời hướng về kỷ niệm húy nhật cố Hòa thượng Thích Huệ Sanh nguyên trụ trì Tổ đình Giác Lâm. Đến chứng minh có HT.Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, HT.Thích Thiện Đức – Uỷ viên TT HĐTS, Phó Ban Trị sự PG TP.HCM; HT.Thích Minh Thiện – Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Long An; HT.Thích Nhựt Ấn – Phó Ban Trị sự PG TP.HCM; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự TP, trụ trì tự viện các nơi đồng tham dự.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã quang lâm Tổ đình dâng hương tưởng niệm Giác linh cố Thượng toạ khai sơn chùa Giác Linh và nhất tâm tưởng niệm hiệp kỵ chư vị tiền bối tổ sư Tổ đình Giác Lâm. Nguyện cầu giác linh quý Ngài cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.  Dịp này, để bày tỏ hiếu tâm hiếu hạnh của hàng môn đồ đệ tử, TT.Thích Từ Trí – Trụ trì chùa Giác Tánh thành kính dâng lời cảm niệm Ân sư và tác bạch cúng dường trai tăng đến chư Tôn đức hiện tiền chứng minh.

“Kính nguyện sẽ tinh tấn trên đường đạo, để không cô phụ công đức của Tổ sư và những thiện duyên yểm trợ. Tất cả sự chân thành ấy xin kết thành những tịnh phẩm, cung kính dâng lên, ngưỡng mong chư Tôn Thiền đức ai lân chứng minh” Thượng toạ trụ trì tác bạch.

Được biết, chùa Giác Tánh nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình. Trước khi TT.Thích Từ Trí được Ban Trị sự Phật giáo Thành phố cử về tiếp quản và trông coi, đây là một chùa nhỏ đơn sơn và xuống cấp trầm trọng theo năm tháng. Mặt khác, vì chùa có phần đất nằm chung với trường tiểu học Trần Văn Ơn, nên việc sinh hoạt và tu học của chư Tăng, Phật tử đến chùa có phần bất tiện.

Hơn 10 năm về Giác Tánh để chăm lo cho Tam Bảo, TT.Thích Từ Trí đã hết lòng cải tạo và trùng tu ngôi già lam này, cùng đó là thu nhận đệ tử xuất gia truyền trao chánh pháp, tập hợp tín đồ Phật từ để tu học Phật pháp. Đến nay, tuy còn nhiều nghịch duyên và khó khăn nhưng chùa Giác Tánh đã hình thành là một tự viện trang nghiêm, hàng năm tổ chức các ngày lễ của Phật giáo một cách long trọng, cũng như  tổ chức nhiều khoá tu cho Phật tử tu học, và đây cũng điểm phát quà từ thiện thân quen của nhiều người nghèo, người già neo đơn và người khuyết tật… Để được thành quả của ngày hôm nay là đó nhờ ân đức chư Phật, chư Tổ gia hộ, Phật từ gần xa bến mộ hộ trì và sự đoàn kết yêu thương của thầy trò chùa Giác Tánh.

Đăng Huy