Trang chủ Tin tức Trang nghiêm Lễ tạ pháp PL.2567 tại tỉnh Hà Tĩnh

Trang nghiêm Lễ tạ pháp PL.2567 tại tỉnh Hà Tĩnh

Nhân dịp Phật giáo Hà Tĩnh làm Lễ tạ pháp, kết thúc mùa An cư kiết hạ PL.2567, sáng 19-9 (5-8- Quý Mão), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã đến Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh trong niềm hoan hỷ vô biên của Tăng Ni, Phật tử Hà Tĩnh được cung đón Ngài quang lâm.

61

Tại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác tổ chức khóa An cư kiết hạ PL.2567 – DL.2023 của Ban Trị sự; đồng thời thay mặt Phật giáo Hà Tĩnh cung thỉnh Hòa thượng Chủ tịch có thời thuyết giảng, nhằm sách tấn cho Tăng Ni hành giả và đạo tràng Phật tử nơi đây có được định hướng trên bước hành đạo và tu học đạt kết quả.

Nơi Giảng đường, Hòa thượng Chứng minh và Hòa thượng Đường chủ an vị pháp tòa, chư hành giả Tăng Ni đối trước tôn dung nhị Hòa thượng, tác bạch khánh tuế hạ lạp và thành tâm kính chúc các Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là những bậc tòng lâm thạch trụ để tứ chúng đệ tử nương tựa tu học, sớm thành Phật đạo.

Ban đạo từ, trước tiên, Hòa thượng Chủ tịch khánh chúc hạ lạp đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó đánh giá cao và tán dương Ban Trị sự GHPGVN tĩnh Hà Tĩnh đã thay mặt GHPGVN tổ chức thành công khóa An cư kiết hạ PL.2567, tạo điều kiện cho chư Tăng Ni hành giả an tâm tu học trong ba tháng mùa hạ, trau dồi Giới – Định – Tuệ trang nghiêm, cũng như Phật tử có cơ hội kết thiện duyên với Tam Bảo.

Hòa thượng nhấn mạnh về tầm quan trọng của An cư kiết hạ theo luật pháp chế định, đây là thời gian vô cùng quan trọng đối với quá trình tu tập của vị Tỳ-kheo, có thể chuyển hóa được thân tâm, vượt thoát khổ đau, có được trí tuệ vô ngã, cuối cùng là thành tựu thánh quả Sa-môn. Như Hải Tịnh Đại Sư nói, “Ba tháng an cư tạo phước điền, Chín tuần tu học kết thiện duyên, Phước trí trang nghiêm tròn quả Phật, Cùng nhau vâng giữ mối đạo thiền”.

Theo Hòa thượng, để đạt được thành tựu trên, một vị Tỳ-kheo trước hết phải giữ gìn giới luật thanh tịnh, khi đến mùa hạ phải cấm túc an cư tập trung trên tinh thần lục hòa cộng trụ, tinh tấn thực hành các pháp môn chân chánh để mở ra trí tuệ Giác ngộ. Nhờ vậy mà một vị Tỳ-kheo thành tựu được hạ lạp viên mãn, đây cũng là thước do chuẩn xét về đạo tâm, đạo hạnh của người xuất gia. “Ngày nay, đạo Pháp có được trường tồn, thọ mạng được lâu dài hay không là nhờ còn có những bậc mô phạm gìn giữ giới luật thanh tịnh, đạo hạnh trang nghiêm”, Hòa thượng nói.

Hòa thượng cho biết 5 lợi ích sau một mùa an cư kiết hạ mà một Tỳ-kheo thành tựu là được sống hòa hợp cùng Tăng đoàn, tiếp thu thêm kiến thức nội điển và ngoại điển, an trú trong Giới – Định – Tuệ và giải thoát, tăng trưởng phước trí, và từng bước chứng thành Phật quả. Theo đó Hòa thượng cũng giải nghĩa kỹ lưỡng về 5 lợi ích này và đưa ra những yêu cầu để thực hành nhằm có kết quả.

Phát biểu cảm tạ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thay mặt Tăng Ni, Phật tử bày tỏ tri ân sâu sắc ân đức cao dày của Đức Hòa thượng Chủ tịch. Theo Ngài, Hòa thượng Chủ tịch là một ân nhân lớn đối với Phật giáo Hà Tĩnh, người luôn dành tình thương đặc biệt, sát cánh cùng Tăng Ni, Phật tử nơi đây từ những ngày sơ khai kiến tạo lại, đồng thời luôn hiện diện chứng minh và chỉ đạo cho các Phật sự quan trọng.

Hôm nay đây, Đức Hòa thượng quang lâm sách tấn tu học cho Tăng Ni, Phật tử tỉnh Hà Tĩnh đã minh chứng cho tấm lòng nghĩ đến tương lai của Phật giáo Hà Tĩnh phát triển vững mạnh”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.

Được biết, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, toàn tỉnh có 3 trường hạ an cư tập trung, Trường hạ Trung tâm Văn hoá Phật giáo tỉnh dành cho chư Tăng gồm 52 vị; Trường hạ chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài, Tp Hà Tĩnh) dành cho chư Ni 21 vị; Trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh, (xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) 26 vị Tăng Ni; tổng hành giả an cư trên toàn tỉnh trong hạ an cư này là 99 vị; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đương vị Đường Chủ, Trưởng Ban tổ chức khóa An cư kiết hạ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Đăng Huy