Trang chủ Quốc tế Trung Quốc: Chùm ảnh các Pháp hội mừng Khánh đản Bồ Tát...

Trung Quốc: Chùm ảnh các Pháp hội mừng Khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm

67

Bắc Kinh:


– Lễ Khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Quảng Tế (ảnh: Tử Cần):Điện Viên Thông – chùa Quảng TếĐại chúng đang hành lễLễ Khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Quảng Hoá:

Phóng sinh


Thiên Tân: Lễ Khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Tiến Phúc Quan Âm

Phóng sinh


Tô Châu: Lễ Khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Tây Nguyên
Nhiễu PhậtGiang Tây: Lễ Khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Đông Lâm:

Phúc Châu: Lễ Khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Khai Nguyên:Phái Thánh và Hình tượng Kiết Tường


– Tăng Ni và Phật tử điều hành trang báo điện tử “Phật giáo Trung Quốc” tổ chức lễ Khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm:
 Chuẩn bị phóng sinh