Trang chủ Quốc tế Trung Quốc: Giới thiệu tập tranh họa “Sách Phàm Nghệ Thuật” của...

Trung Quốc: Giới thiệu tập tranh họa “Sách Phàm Nghệ Thuật” của tác giả Thích Tâm Âm

61
0

Vài nét về thầy Thích Tâm Âm: Trước khi xuất gia thầy có bút hiệu là Sách Phàm, bút danh Đức Tử, sinh năm 1962 tại Đại Đồng, là một nhà nghệ thuật thư họa nỗi tiếng, là Triện khắc gia, là chuyên gia thư họa Trung Quốc. Thầy được học vị Tiến Sĩ vinh dự Viện Liên Minh Khoa Học của Hoàng gia nước Anh, làm Viện trưởng danh dự của Viện Thư họa Quốc Tế Nghĩa.  Hiện là Hội viên của hội Thư Pháp gia, Mỹ thuật gia Trung Quốc, là giáo sư của Viện Nghệ thuật Văn hoá Trung – Nhật, là giáo sư của Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Liễu Sảnh Trung Quốc, là giáo sư được nhà bảo tàng quốc gia Trung Quốc thỉnh giảng.


 Đối diện


 Thu về


 Trúc trùng


 Phong vĩ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here