Trang chủ Quốc tế Trung Quốc: Tiễn đưa Trưởng lão Hòa thượng Mộng Tham

Trung Quốc: Tiễn đưa Trưởng lão Hòa thượng Mộng Tham

712

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của giới Phật trong nước và ngoài nước đến tưởng niệm và tiễn đưa nhục thân trưởng lão Hòa thượng đến nơi trà tỳ. Hội trưởng hiệp hội Phật giáo Trung Quốc – Thích Học Thành tuyên đọc lời truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Mộng Tham. Tiếp đó, Ngài xướng lễ niệm kinh cầu nguyện.

 Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang niêm và nhiều cảm xúc với sự tham gia của hàng vạn Tăng Ni Phật tử.

 Được biết, Mộng Tham Trưởng lão sinh ngày 13/07/1915, viên tịch vào ngày 27/11/2017. Ngài thế danh Lưu Đoan Đình, trụ thế 103 tuổi, với 87 năm hạ lạp.

Ngài từng là học trò của vị cao Tăng thời thời cận đại Trung Quốc như : Hoằng Nhất, Hư Vân, Từ Châu, Đàm Hư .v.v. Ngài đã dành hết thời gian, cuộc đời mình cho việc tu học Phật pháp, phục hồi nền giáo dục Tăng già, kiến thiết xây dựng chùa chiền, tiếp Tăng độ chúng dạy Luật và hoằng pháp. Ngài đã từng tuyên giảng kinh điển như kinh Hoa Nghiêm, Địa Tạng tam kinh..v.v.  khắp nơi

Một số hình ảnh của buổi lễ: