Trang chủ Quốc tế Trung Quốc: Tu sĩ hát nhạc pop để hoằng pháp

Trung Quốc: Tu sĩ hát nhạc pop để hoằng pháp

68

Tu sĩ Shidaoxin chủ trương theo khuynh hướng tu sĩ hiện đại, dùng âm nhạc chuyên chở những giáo lý của Đức Phật, để đến với nhiều người, nhất là với giới trẻ. Tu sĩ Shidaoxin thường hát nhạc pop music và nhiều người ủng hộ tu sĩ này, nhưng cũng có những người theo khuynh hướng cổ truyền nghiêm khắc thì nhất mực phản đối chuyện tu sĩ trở thành ca sĩ.

Nhiều cơ quan truyền thông đã phát thanh/hình những cuộc trình diễn của tu sĩ Shidaoxin. Rất đông người vào internet để xem/nghe tu sĩ trẻ này trình diễn.

Tu sĩ Shidaoxin nói rằng ông theo khuynh hướng Phật giáo hiện đại, sử dụng phương tiện truyền thông đa phương tiện (multi-media) để đến với đông đảo mọi người, nhất là giới trẻ, và mang Phật pháp đến với họ.