Trang chủ Người thời nay Nghệ sĩ Trương Thị May duyên dáng lên chùa

Trương Thị May duyên dáng lên chùa

71

Người đẹp nổi tiếng ăn chay trường xuất hiện trong tà áo dài duyên dáng giữa không gian chùa Vĩnh Nghiêm tĩnh mịch.

 

Trương Thị May viếng chùa ngày Vu Lan  
Trương Thị
      May viếng chùa ngày Vu Lan  
Trương Thị May viếng chùa ngày Vu Lan  
Trương Thị
      May viếng chùa ngày Vu Lan  
Trương Thị May viếng chùa ngày Vu Lan  
Trương Thị
      May viếng chùa ngày Vu Lan  
Trương Thị May viếng chùa ngày Vu Lan  

Photo: RayMoon

Makeup: Minh Lộc

Costume: Aó dài ABC

Stylist: Tân Đà Lạ