Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử TT. Huế: Khai mạc trại Tất Đạt Đa – GĐPT Sơn Nguyên...

TT. Huế: Khai mạc trại Tất Đạt Đa – GĐPT Sơn Nguyên huyện A Lưới

258
Quang lâm tham dự khai mạc hội trại có Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự – Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ; Đại đức Thích Hạnh Minh, UV BTS kiêm Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện A Lưới, Đại đức Thích Huệ Bân, thành viên BTS. Đạo hữu Hoàng Công Thành, UV Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đạo hữu Lê Khôi – Trưởng Ban Hộ tự NPĐ Sơn Nguyên; Đạo hữu Nguyên Lang – Hoàng Thương – Gia trưởng GĐPT Sơn Thủy; Đạo hữu Hoàng Hữu Ngạn, Gia trưởng GĐPT Sơn Nguyên cùng đông đảo quý Đạo hữu trong các Vức trực  thuộc NPĐ, Ban Bảo trợ GĐPT huyện A Lưới và quý Đạo hữu trong toàn huyện cũng về tham dự. 

Kỳ trại Tất Đạt Đa lần này có hơn 100 trại sinh GĐPT Sơn Nguyên tham gia, thực hiện cắm trại trong 4 ngày với nhiều chương trình phong phú và hấp dẫn.

Chùm ảnh của buổi lễ
 

 

Niệm Phật đường Sơn Nguyên

Cổng trại Tất Đạt Đa

Lễ đài Niệm Phật đường Sơn Nguyên
 

Cung đón chư Tôn đức quang lâm chứng minh

Htr. Quảng Thông – Lê Văn Hoàng, Liên Đoàn trưởng GĐPT Sơn Nguyên điều hành chương trình

Niệm Phật cầu gia hộ

Cử bài ca Sen trắng

Htr. Quảng Chủng – Hoàng Hữu Ngạn đọc diễn văn khai mạc

Ban Quản trại

Htr. Nguyên Tịnh – Nguyễn Văn Chơn đọc thể thức trại

Gắn phù hiệu chư Tôn đức

Gắn phù hiệu trại

Htr. Quảng Quang – Nguyễn Khánh đọc nội quy trại

Trao còi lệnh đến Đời sống trại


Đạo từ của Đại đức chứng minh

Cảm tạ của Ban Quản trại

Hồi hướng công đức

Chư Tôn đức thăm trại

Dặn dò đến các em

Chụp hình lưu niệm