Trang chủ Quốc tế PGVN Hải ngoại Ấn Độ: Hội thảo về giới luật Phật giáo của Thượng tọa...

Ấn Độ: Hội thảo về giới luật Phật giáo của Thượng tọa bộ và Căn bản nhất thiết hữu bộ

1962

Trưa ngày 30-6-18, tại Thủ đô Delhi, TT Nhật Từ chủ tọa diễn đàn so sánh các bản sớ giải luật Phật giáo tại hội thảo “Đối thoại về hai trường phái Luật của Thượng tọa bộ (Theravāda vinaya) và Căn bản nhất thiết hữu bộ” (Mūlasarvāstivāda vinaya).

Hội thảo này do Liên minh Phật giáo quốc tế, New Delhi, tổ chức với sự tham dự của các Rinpoche, lạt ma Tây Tạng và chư tôn đức Phật giáo Ấn Độ và Miến Điện.

Hội thảo có 20 diễn giả, trong có Phó Tăng thống Phật giáo Miến Điện, HT Sandi Marbhivamsa, thầy Yonteng Rinpoche, các cao tăng Tây Tạng theo truyền thống Nalanda và TT Dhammapiya, Tổng thư ký của Liên minh Phật giáo quốc tế.

Lần thứ nhất của Hội thảo về Luật Phật giáo được tổ chức vào tháng 3-2015. Hội thảo này nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các trường phái Phật giáo.

Tin, ảnh: Ngộ Dũng