Trang chủ Thư viện Ảnh bìa Facebook Bồ tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn...

Ảnh bìa Facebook Bồ tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn mùa dịch Covid-19

1808

Ảnh bìa Facebook Bồ tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn mùa dịch Covid-19 khi Hà Nội có ca nhiễm đầu tiên