Trang chủ Bài nổi bật Ban Chứng minh, Ban Tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564

Ban Chứng minh, Ban Tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564

568
0

Đại giới đàn Huệ Hưng do BTS GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 12/10 đến 15/10/2020 (nhằm ngày 26 – 29/8/Canh Tý) tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM). Thành phần chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng gồm có:


BAN CHỨNG MINH, BAN TỔ CHỨC
ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ HƯNG” PL.2564 – DL.2020

 

A. BAN CHỨNG MINH:

1. Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
2. Hòa thượng THÍCH HIỂN TU
3. Hòa thượng THÍCH TỪ THÔNG
4. Hòa thượng THÍCH TỊNH HẠNH
5. Hòa thượng THÍCH NHƯ TÍN
6. Hòa thượng THÍCH MINH CHƠN
7. Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

B. BAN TỔ CHỨC:

1. Trưởng ban:  Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

2. Các Phó ban:

⦁ Hòa thượng THÍCH THIỆN TÁNH
⦁ Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
⦁ Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG
⦁ Hòa thượng THÍCH THIỆN ĐỨC
⦁ Hòa thượng THÍCH HUỆ VĂN
⦁ Hòa thượng THÍCH NHỰT ẤN
⦁ Hòa thượng THÍCH LỆ TRANG
⦁ Thượng tọa THÍCH THANH PHONG
⦁ Thượng tọa THÍCH THIỆN QUÝ
⦁ Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÁP

3. Các Ủy viên:

⦁ Hòa thượng THÍCH MINH GIÁC
⦁ Hòa thượng DANH LUNG
⦁ Hòa thượng THÍCH CHƠN KHÔNG
⦁ Hòa thượng THÍCH HIỂN ĐỨC
⦁ Hòa thượng THÍCH NHẬT HỶ
⦁ Thượng tọa THÍCH HUỆ CÔNG
⦁ Thượng tọa THÍCH TRÍ CHƠN
⦁ Thượng tọa THÍCH GIÁC TRÍ
⦁ Thượng tọa THÍCH NHẬT TỪ
⦁ Thượng tọa THÍCH TRUYỀN CƯỜNG
⦁ Thượng tọa THÍCH GIÁC HIỆP
⦁ Thượng tọa THÍCH TÂM HẢI
⦁ Hòa thượng THÍCH MINH HIỀN (Q.3)
⦁ Hòa thượng THÍCH THIỆN LẠC (H.BC)
⦁ Hòa thượng THÍCH THIỆN XUÂN (Q.TP)
⦁ Hòa thượng THÍCH TẮC LÃNH (Q.TĐ)
⦁ Hòa thượng THÍCH NHẬT LANG (Q. GV)
⦁ Hòa thượng THÍCH HUỆ NGHI (H.CC)
⦁ Hòa thượng THÍCH LÃNG HUỲNH (Q.7)
⦁ Hòa thượng THÍCH THIỆN MINH (Q.2)
⦁ Hòa thượng THÍCH THIỆN MINH (H.HM)
⦁ Hòa thượng THÍCH HUỆ CẢNH (Q.9)
⦁ Hòa thượng THÍCH THIỆN NGỘ (Q.11)
⦁ Hòa thượng THÍCH HẠNH NGỘ (Q.4)
⦁ Thượng tọa THÍCH THIỆN NGHĨA (Q.6)
⦁ Thượng tọa THÍCH GIÁC HUỆ (H.CG)
⦁ Thượng tọa THÍCH TÂM CHƠN (Q.BTh)
⦁ Thượng tọa THÍCH ĐẠT ĐỨC (Q.TB)
⦁ Thượng tọa THÍCH THIỆN TỪ (H.NB)
⦁ Thượng tọa THÍCH MINH QUANG (Q.1)
⦁ Thượng tọa THÍCH NHẬT THIỆN (Q.10)
⦁ Đại đức THÍCH MINH NHỰT (Q.PN)
⦁ Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ XUÂN
⦁ Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ THẢO
⦁ Ni sư THÍCH NỮ TÍN LIÊN

4. Ban Thư ký:

⦁ Thượng tọa THÍCH THIỆN QUÝ
⦁ Thượng tọa THÍCH QUANG THẠNH
⦁ Đại đức THÍCH TRUNG NGUYỆN
⦁ Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ THẢO
⦁ Ni sư THÍCH NỮ TÍN LIÊN

5. Ban Tài chánh:

⦁ Hòa thượng THÍCH HUỆ VĂN
⦁ Ni sư THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (PV)
⦁ Sư cô THÍCH NỮ NHƯ HÒA

C. CÁC TIỂU BAN:

1. TB. Nội dung:

⦁ HT. THÍCH MINH THÔNG
⦁ HT. THÍCH LỆ TRANG
⦁ HT. THÍCH HẠNH NGỘ
⦁ TT. THÍCH THIỆN QUÝ
⦁ TT. THÍCH QUANG THẠNH
⦁ ĐĐ. THÍCH TRUNG NGUYỆN

2. TB. Tiếp tân:

⦁ HT. THÍCH THIỆN ĐỨC
⦁ HT. THÍCH GIÁC PHÁP
⦁ HT. THÍCH NHỰT ẤN
⦁ HT. THÍCH CHƠN KHÔNG
⦁ HT. THÍCH HIỂN ĐỨC
⦁ HT. THÍCH NHẬT HỶ
⦁ TT. THÍCH THANH PHONG
⦁ NT. THÍCH NỮ NHƯ THẢO
⦁ NS. THÍCH NỮ TÍN LIÊN

3. TB. Trần thiết:

⦁ HT. THÍCH LỆ TRANG (nội đàn)
⦁ TT. THÍCH QUẢNG CHƠN (nội đàn)
⦁ TT. THÍCH NHẬT THIỆN (ngoại đàn)
⦁ ĐĐ. THÍCH MINH BẢO (ngoại đàn)
⦁ BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN 10

4. TB. Nghi lễ :

⦁ HT. THÍCH LỆ TRANG
⦁ TT. THÍCH QUẢNG CHƠN
⦁ BAN NGHI LỄ PG TP.HCM

5. TB. Xướng ngôn :

⦁ TT. THÍCH TRÍ CHƠN
⦁ ĐĐ. THÍCH TRÍ ĐỨC
⦁ ĐĐ. THÍCH THIỆN CHÂU

6. TB.Thông tin – Truyền thông, báo, đài:

⦁ TT. THÍCH TÂM HẢI
⦁ ĐĐ. THÍCH HẢI ĐẠT
⦁ ĐĐ. THÍCH MINH THUẬN
⦁ PHẬT SỰ ONLINE (PSO)
⦁ BÁO GIÁC NGỘ

7. TB. Trật tự

⦁ HT. THÍCH HẠNH NGỘ
⦁ TT. THÍCH ĐẠT ĐỨC
⦁ TT. THÍCH NHẬT THIỆN
⦁ ĐĐ. THÍCH MINH BẢO
⦁ ĐĐ. THÍCH TÂM HOA
⦁ CHƯ NI PHÂN BAN NI GIỚI TP.HCM
⦁ BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN 10

8. TB. In ấn tài liệu :

⦁ TT. THÍCH TẮC HUÊ
⦁ ĐĐ. THÍCH HẢI ĐẠT
⦁ ĐĐ. THÍCH TRÍ ĐỨC
⦁ ĐĐ. THÍCH NHUẬN HẠNH
⦁ Phật tử NGỌC THỦY
⦁ Phật tử PHƯỚC HIẾU

9. TB. Âm thanh – Ánh sáng:

⦁ ĐĐ. THÍCH MINH BẢO
⦁ CHƯ TĂNG & PHẬT TỬ
VIỆT NAM QUỐC TỰ

10. TB. Ấm thực:

⦁ TT. THÍCH HUỆ CÔNG
⦁ NS. THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (PV)
⦁ PHẬT TỬ ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA

11. TB. Y tế:

⦁ SC. THÍCH NỮ HUỆ ĐẠO
⦁ BS. VÕ KHAI NGHIỆP
⦁ Các Y SĨ PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN NI VIỆN PHƯỚC LONG (Q.9)


Theo VP.BTS GHPGVN TP.HCM

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here