Trang chủ Tin tức Thông báo Thông báo: Đại Giới đàn Huệ Hưng (PL.2563 – DL.2020)

Thông báo: Đại Giới đàn Huệ Hưng (PL.2563 – DL.2020)

2285
0

PTVN – Theo thông tin từ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh đã có thông báo số 016/TB-BTS ra ngày 14 tháng 01 năm 2020 về việc tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2563 – DL.2020.

Thông báo nêu rõ, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố nhiệm kỳ IX (2017-2022) và chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; căn cứ điều 41-48 chương IX – Nội quy Ban Tăng sự Trung ương; căn cứ tinh thần phiên họp, ngày 09/12/2019, của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, về việc triển khai công tác tổ chức Đại Giới đàn HUỆ HƯNG PL. 2563 – DL. 2020 của GHPGVN Thành phố, từ ngày 13 đến 19 tháng 4 năm 2020 (21 – 27/3/Canh Tý); căn cứ công văn số 047/CV-HĐTS, ngày 11/01/2020, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc chấp thuận Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Đại Giới đàn HUỆ HƯNG.

Ảnh: PTVN

 

Nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni Tp.HCM và các tỉnh thành có đầy đủ Giới pháp trong việc tu học theo Luật Phật chế định, để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội; Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiến hành tổ chức Đại Giới đàn HUỆ HƯNG PL.2563 – DL.2020 diễn ra từ ngày 13 đến 19 tháng 4 năm 2020 (21 – 27/3/Canh Tý).

Nay, PTVN trân trọng thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Ban, Ngành, Viện…  được tri tường nhằm phổ biến và hướng dẫn Giới tử ôn tập Kinh – Luật – Luận và chuẩn bị hồ sơ xin thọ giới.

A. ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:

 1. Giới tử có thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại Tp. Hồ Chí Minh.
 2. Giới tử không có thường trú tại Thành phố, nhưng là Tăng Ni sinh tại các viện/trường/lớp Phật học tại Thành phố; hồ sơ thọ giới do viện/trường tiếp nhận (phải có ý kiến của Bổn sư, nếu Bổn sư viên tịch thì phải có ý kiến của Y chỉ sư).
 3. Giới tử không thuộc các trường hợp nêu trên, nếu có nhu cầu thọ giới tại Thành phố, phải được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành (nơi giới tử tu học) giới thiệu và ý kiến chấp thuận của Bổn sư; nếu Bổn sư viên tịch, phải có ý kiến đồng thuận của Y chỉ sư.
 4. Giới tử xin thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni phải hội đủ các quy định theo điều 44, chương IX – Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:
     a. Tuổi đời từ 20 đến 60 tuổi (tính theo khai sanh).
     b. Không vi phạm pháp luật Nhà nước.
     c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
     d. Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất là 02 năm (do Trung ương GHPGVN cấp Chứng điệp thọ giới).
     e. Có trình độ Trung cấp Phật học, phổ thông Trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.
     f. Phải thuộc 4 quyển Luật Trường Hàng và nắm vững kiến thức 04 khóa đầu Phật học Phổ thông.
     g. Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của đàn giới.
 5. Giới tử xin thọ giới Sa di, Sa di ni, phải hội đủ các quy định theo điều 45, chương IX – Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:
     a. Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).
     b. Không vi phạm pháp luật Nhà nước.
     c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
     d. Đã tu học ít nhất là 02 năm, tính từ ngày cấp giấy Chứng nhận xuất gia.
     e. Đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở, Sơ cấp Phật học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.
     f. Phải thuộc 02 thời công phu và nắm vững kiến thức 02 khóa đầu Phật học Phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của hệ phái).
     g. Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của đàn giới.
 6. Giới tử xin thọ giới Thức xoa ma na phải hội đủ các quy định theo điều 46, Chương IX – Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:
     a. Tuổi đời từ 18 đến 58 tuổi (tính theo khai sinh).
     b. Không vi phạm pháp luật Nhà nước.
     c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
     d. Đã thọ giới Sa di ni ít nhất là 02 năm (do Trung ương GHPGVN cấp Chứng điệp thọ giới).
     e. Đã tốt nghiệp Phổ thông cơ sở, Sơ cấp Phật học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.
     f. Phải thuộc 02 thời công phu và nắm vững kiến thức 02 khóa đầu Phật học Phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của hệ phái).
     g. Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của đàn giới.

B. HỒ SƠ THỌ GIỚI

1. Đơn xin thọ giới (theo mẫu quy định của BTS/GHPGVN TP.HCM).
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định của BTS/GHPGVN TP.HCM) có xác nhận của Chính quyền địa phương (không quá 06 tháng).
3. Bản photo (có thị thực) giấy Chứng nhận Xuất gia (nếu thọ Sa di, Sa di ni).
4. Bản photo (có thị thực) Chứng điệp thọ giới Sa di, Thức xoa do Trung ương Giáo hội cấp (nếu thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni).
5. Bản photo (có thị thực) Chứng điệp thọ giới Sa di ni do Trung ương Giáo hội cấp (nếu thọ giới Thức xoa ma na).
6. Bản photo (có thị thực) Chứng chỉ hoặc văn bằng cao nhất về Phật học và thế học.
7. Giấy khám sức khỏe.
8. 03 ảnh 2×3 (Ảnh chụp không quá 6 tháng, chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo nâu, Ni áo lam)..

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh đề nghị Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/hyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN tại TP. HCM, Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm các lớp Sơ cấp Phật học, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở Tự viện phổ biến, triển khai và hướng dẫn rõ cho giới tử được biết về thủ tục đăng ký thọ giới.

Hồ sơ xin thọ giới hoàn toàn miễn phí, giới tử có thể in hồ sơ thọ giới từ trang www.pgtphcm.vn của GHPGVN Thành phố hoặc nhận trực tiếp tại văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố (Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM) trong giờ làm việc từ ngày 10/2/2020 (17/01/Canh Tý) đến ngày 10/3/2020 (17/02/Canh Tý).

Hồ sơ của giới tử thuộc quận/huyện được nộp tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo địa phương, quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện chịu trách nhiệm xem xét và hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của thông báo này (mỗi hồ sơ được để trong túi hồ sơ do Ban Tổ chức quy định; quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, lãnh đạo các viện/trường/lớp Phật học có trách nhiệm liên hệ văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố để nhận túi hồ sơ).

Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN Thành phố chỉ tiếp nhận hồ sơ xin thọ giới từ quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, lãnh đạo các viện/trường/lớp Phật học chuyển đến trong giờ làm việc (07 giờ 30 – 10 giờ 30) từ ngày 16 – 31/3/2020 (23/02 – 08/3/Canh Tý); các giới tử ngoài Thành phố nộp trực tiếp tại văn phòng Ban Tăng sự theo thời gian quy định như trên.

Ảnh: PTVN

Vì tương lai Đạo pháp, mạng mạch của Tăng già, lợi lạc quần sanh, lợi ích xã hội; đề nghị quý Ban quan tâm thực hiện có kết quả tinh thần thông báo này.

Thông báo do HT.Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký.

 

BTV

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here